Nabavka usluga istražnog bušenja i analize istražnih bušotina

Datum objave: 31.12.2019. 13:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

17161-7-2-13-3-6/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv "RUDING" D.O.O. UGLJEVIK
IDB/JIB 4400446550007
Kontakt osoba Darko Ivković
Adresa Trg Draže Mihajlovic br. 2. 76 330 Ugljevik
Poštanski broj 76330 Ugljevik (sp bl)
Općina/Grad Ugljevik
Telefon (055) 771-758
Faks (055) 772-209
Elektronska pošta ivkovicdarko@yahoo.com
Internet adresa -

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA USLUGE ISTRAŽNOG BUŠENJA I ANALIZE ISTRAŽNIH BUŠOTINA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA USLUGE ISTRAŽNOG BUŠENJA I ANALIZE ISTRAŽNIH BUŠOTINA


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71351910-5 Geološke usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

30.000,00

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Površinski kop tehničko-građevinskog kamena – krečnjaka „Jablangrad“ kod Ugljevika – Mezgraja i Površinski kop
liotamnijskog krečnjaka – krede „Vučijak“ kod Ugljevika

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

120 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljnije u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Detaljnije u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljnije u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljnije u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljnije u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.1.2020. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.1.2020. 11:00:00
Adresa i mjesto Sjedište ugovornog organa

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Detaljnije u TD


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Darko Ivković
Adresa Trg Draže Mihajlovic br. 2. 76 330 Ugljevik
Poštanski broj 76330 Ugljevik (sp bl)
Općina/Grad Ugljevik
Telefon (055) 771-758
Faks (055) 772-209
Elektronska pošta ivkovicdarko@yahoo.com
Internet adresa -

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
17161-7-2-13-3-6/19
PODIJELI: