Nabavka usluga izbora banke za dugoročno kreditno zaduženje grada Trebinja

Datum objave: 05.06.2019. 15:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.06.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1379-1-2-66-3-53/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD TREBINJE
IDB/JIB 4401369910000
Kontakt osoba Miro Gredo
Adresa Vuka Karadžića 2
Poštanski broj 89101 Trebinje (sp bl)
Opština/Grad Trebinje (Trebinje)
Telefon (059) 273-460
Faks (059) 260-742
Elektronska pošta kabinet@trebinje.rs.ba
Internet adresa www.trebinje.rs.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Trebinje

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izbor banke za dugoročno kreditno zaduženje grada Trebinja


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izbor banke za dugoročno kreditno zaduženje grada Trebinja

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

data u Tenderskom dokumentu

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1012086,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Trebinje

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

data u Tenderskom dokumentu

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

data u Tenderskom dokumentu

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

data u Tenderskom dokumentu

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

data u Tenderskom dokumentu

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

data u Tenderskom dokumentu

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

16.7.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.7.2019. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.7.2019. 11:30:00
Adresa i mjesto mala sala Gradske uprave, Vuka Karadžića br.2, Trebinje


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name City of Trebinje
UIN 4401369910000
Contact person Miro Gredo
Address Vuka Karadžića 2
Postal code 89101 Trebinje (sp bl)
Municipality/City Trebinje
Telephone (059) 273-460
Fax number (059) 260-742
Email address kabinet@trebinje.rs.ba
Website address www.trebinje.rs.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

City,Trebinje

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Financial services: Insurances services, Banking and investment services

II 1.a. Title of the object of the contract

Bank selection for the long-term credit debt of the city of Trebinje

II 1.b. Description of the object of the contract

Bank selection for the long-term credit debt of the city of Trebinje

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 66000000-0 Financial and insurance services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Specified in the Tender Documents

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

16.7.2019.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 16.7.2019. 11:00:00
Address and place City of Trebinje, Vuka Karadzica 2, Trebinje

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1379-1-2-66-3-53/19
PODIJELI: