Nabavka usluga izrade dokumenata prostornog planiranja: revizija Regulacionog plana za dio područja naselja Derviši i Novakovići-Vujnovići, revizija Regulacionog plana stambenog naselja Šargovac I i revizija Regulacionog za prostor između puta Banja Luka - Gradiška i ulice Despota Stefana Lazarevića

Datum objave: 27.07.2017. 11:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

320-7-2-230-3-184/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB 4401012920007
Kontakt osoba Željka Morača
Adresa Trg Srpskih vladara 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 244-476
Faks (051) 244-576
Elektronska pošta javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internet adresa www.banjaluka.rs.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Banja Luka

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i
uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada dokumenata prostornog planiranja: LOT 1 - Revizija Regulacionog plana za dio područja naselja Derviši i
Novakovići– Vujnovići; LOT 2 - Revizija Regulacionog plana stambenog naselja „Šargovac I“ i LOT 3 - Revizij
a Regulacionog za prostor između puta Banja Luka – Gradiška i ulice Despota Stefana Lazarevića


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada dokumenata prostornog planiranja:
LOT 1 - Revizija Regulacionog plana za dio područja naselja Derviši i Novakovići – Vujnovići;
LOT 2 - Revizija Regulacionog plana stambenog naselja „Šargovac I“ i
LOT 3 - Revizija Regulacionog za prostor između puta Banja Luka – Gradiška i ulice Despota Stefana Lazarevića

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

definisani predviđenim osnovnim elementima ugovora

III 4. Ograničenja za učešće

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je ponuđač na propisan način registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

pozitivno poslovanje u 2016. godini

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

bez uslova

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

9.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 9.8.2017. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 9.8.2017. 11:40:00
Adresa i mjesto Trg srpskih vladara 1


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Revizija Regulacionog plana za dio područja naselja Derviši i Novakovići– Vujnovići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1 - Revizija Regulacionog plana za dio područja naselja Derviši i Novakovići – Vujnovići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije
usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

3.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

regulisan osnovnim elementima ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje grada BanjalukaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 -"Revizija Regulacionog plana stambenog naselja „Šargovac I“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2 - "Revizija Regulacionog plana stambenog naselja „Šargovac I“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije
usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

9.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

regulisan osnovnim elementima ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje grada BanjalukaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3- Revizija Regulacionog za prostor između puta Banja Luka – Gradiška i ulice Despota Stefana Lazarevića

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 3- Revizija Regulacionog za prostor između puta Banja Luka – Gradiška i ulice Despota Stefana Lazarevića

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije
usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

3.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

regulisan osnovnim elementima ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje grada Banjaluka

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
320-7-2-230-3-184/17
PODIJELI: