Nabavka usluga izrade glavnih projekata - rekonstrukcija raskrsnica sa rekonstrukcijom dijela regionalnih puteva

Datum objave: 24.11.2015. 14:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.11.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

997-1-2-54-3-60/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Javna ustanova "Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona"
IDB/JIB 4210123430009
Kontakt osoba Zemira Beširović
Adresa Albina Herljevića 43
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 281-500
Faks (035) 282-482
Elektronska pošta info@judctk.ba
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga izrade glavnih projekata


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga izrade glavnih projekata

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.12.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.12.2015. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.12.2015. 10:15:00
Adresa i mjesto JU Direkcija regionalnih cesta TK, Albina Herljevića 43, Tuzla


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta izgradnje i rekonstrukcije raskrsnice ul. Alije Izetbegovića, Patriotske lige, Božićka Banovića i
Željezničke, odnosno, raskrsnica regionalnih cesta R–469 “Živinice – Banovići - Ribnica“, i R-471 Banovići – Lukavac


I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta izgradnje i rekonstrukcije raskrsnice ul. Alije Izetbegovića, Patriotske lige, Božićka Banovića i
Željezničke, odnosno, raskrsnica regionalnih cesta R–469 “Živinice – Banovići - Ribnica“, i R-471 Banovići – Lukavac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

35.100,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

projekte dostaviti na adresu JU Direkcija regionalnih cesta TK, Albina Herljevića 43, TuzlaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta: Rekonstrukcija raskrsnice sa rekonstrukcijom dijela regionalnog puta R455-a „Poljice – Živinice –
Zelenika“ u naselju Živinice (od stacionaže km. 16+980 - pružni prelaz, do st. km. 17+467 - M 18) u dužini od cca L = 487 m


I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta: Rekonstrukcija raskrsnice sa rekonstrukcijom dijela regionalnog puta R455-a „Poljice – Živinice –
Zelenika“ u naselju Živinice (od stacionaže km. 16+980 - pružni prelaz, do st. km. 17+467 - M 18) u dužini od cca L = 487 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

17.000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

projekte dostaviti na adresu JU Direkcija regionalnih cesta TK, Albina Herljevića 43, TuzlaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije ceste R-461a Srebrenik – Orahovica Donja, dionica: raskršće za Brnjičane st. km.
1+800 – raskršće za Moranjce st. km. 3+100 L=1.300 m


I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije ceste R-461a Srebrenik – Orahovica Donja, dionica: raskršće za Brnjičane st. km.
1+800 – raskršće za Moranjce st. km. 3+100 L=1.300 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

10.000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

projekte dostaviti na adresu JU Direkcija regionalnih cesta TK, Albina Herljevića 43, Tuzla
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
997-1-2-54-3-60-15.pdf
PODIJELI: