Nabavka usluga izrade Glavnog projekta za rekonstrukciju i nadogradnju objekta za smještaj Tužiteljstva BiH

Datum objave: 27.07.2017. 16:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.07.2017.

OBAVIJEST O NABAVI

686-1-2-85-3-22/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200793630003
Kontakt osoba Slađan Jogunčić
Adresa Trg Bosne i Hercegovine broj 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 281-519
Faks (033) 201-619
Elektronička pošta ured.ministra@mpr.gov.ba
Internet adresa www.mpr.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju i nadogradnju objekta za smještaj Tužiteljstva BiH

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Kako je opisano u tenderskoj dokumentaciji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je upisano u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

60000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kako je upisano u tenderskoj dokumentaciji

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kako je upisano u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kako je upisano u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako je upisano u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kako je upisano u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kako je upisano u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

16.8.2017.

IV 3.c. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 17.8.2017. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.8.2017. 11:00:00
Adresa i mjesto Kako je upisano u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Kako je upisano u tenderskoj dokumentaciji


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Slađan Jogunčić
Adresa Kako je upisano u tenderskoj dokumentaciji
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 281-516
Faks (033) 201-619
Elektronička pošta sladjan.joguncic@mpr.gov.ba
Internet adresa www.mpr.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Slađan Jogunčić
Adresa Kako je upisano u tenderskoj dokumentaciji
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 281-516
Faks (033) 201-619
Elektronička pošta sladjan.joguncic@mpr.gov.ba
Internet adresa www.mpr.gov.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
686-1-2-85-3-22/17
PODIJELI: