Nabavka usluga izrade Izvedbenog projekta sistema za skladištenje gasova i distribuciju gasova u prostorije Ispitne laboratorije u Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča

Datum objave: 29.01.2020. 08:26 / Izvor: Akta.ba, 28.01.2020.

Zahtjev za kotacijama za izradu Izvedbenog projekta sistema za skladištenje gasova i distribuciju gasova u prostorije Ispitne laboratorije u "Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča

Objavljeno: 28.01.2020. godine

Krajnji rok za podnošenje ponuda: 11.02.2020. godine

 

Broj: 852-20

Banja Luka, 28.01.2020. godine

 

"OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka objavljuje Zahtjev za kotacijama za izradu Izvedbenog projekta sistema za skladištenje gasova i distribuciju gasova u prostorije Ispitne laboratorije u "Rafinerija ulja Modriča"a.d. Modriča

 

1

Naziv inicijatora postupka nabavke

„Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča

2

Adresa inicijatora postupka nabavke

Vojvode Stepe Stepanovića 49, 74480 Modriča, Republika Srpska, BiH

 

 

Kontakt osobe za tehnička pitania u „Rafineriia ulia Modriča" a.d.:

 

 

Mr Mirko Petković, dipl.ing.hem.tehn. Rukovodilac Ispitne laboratorije tel.: +387 (0)53 822 395, e-mail: pmirko@modricaoil.com

3

Odgovorna lica postupka nabavke

Siniša Spasić

tel.: +387 (0)53 822 300,

e-mail: spasic@modricaoil.com

Kontakt osoba za dodatne informaciie: Branimir Vujić

Vodeći specijalista u Upravi za nabavku i tendere tel.: +387 (0)53 822 354, mob.: +387 (0)65 659 948, e-mail: branimir@modricaoil.com

4

Organizator postupka nabavke

„Optima Grupa" d.o.o. Banja Luka

Kralja Alfonsa XIII 37a, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH

5

Predmet ugovora

Izrada Izvedbenog projekta sistema za skladištenje gasova i distribuciju gasova u prostorije Ispitne laboratorije „Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča a prema zahtjevima iz Tehničkog zadatka

6

Mjesto izvršenja

Ispitna laboratorija „Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča Vojvode Stepe Stepanovića 49, 74480 Modriča, Republika Srpska, BiH

7

Maksimalna vrijednost ugovora

5.847,93 KM bez PDV-a

8

Datum početka roka za dostavu ponuda

28.01.2020. godine

9

Datum završetka roka za dostavu ponuda

11.02.2020. godine, do 16:00 časova

10

Mjesto i način dostavljanja ponuda

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte u zapečaćenim kovertama na adresu:

"OPTIMA Grupa"d.o.o. Kralja Alfonsa XIII br. 37a 78000 BANJA LUKA

n/r Prijemna kancelarija „OPTIMA Grupa" d.o.o.

sa naznakom Broj Zahtjeva za kotacijama 852-20 - „NE OTVARATI - PONUDA ZA IZRADU IZVEDBENOG PROJEKTA SISTEMA ZA SKLADIŠTE GASOVA I DISTRIBUCIJU GASOVA U PROSTORIJE ISPITNE LABORATORIJE U „RAFINERIJA ULJA MODRIČA" a.d. MODRIČA"

11

Odredbe o kvalitetu, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama predmeta nabavke

Navedene u Tehničkom zadatku

12

Sadržaj komercijalnog dijela ponude

  • Ukupna vrijednost ponude u KM/EUR,

Ponuda treba da sadrži tabelu sa pregledom angažovanih projektanata, broj čovjek-sati, cijena, ukupna cijena, prema zahtjevima iz tačke 9.2. Tehničkog zadatka,

  • Rok izvršenja:
  • način plaćanja: odloženo plaćanje 45 ili 60 dana

U slučaju avansnog plaćanja obavezno je dostavljanje bankarske garancije kao obezbjeđenja uplate avansa prilikom potpisivanja Ugovora i ispostavljanja predračuna. „Rafinerija ulja Modriča" a.d. ne izdaje bankarsku garanciju ili akreditiv kao sredstvo obezbjeđenja plaćanja,

  • za ponuđače nerezidente - pisana izjava odgovornog lica ponuđača da će dostaviti ovjeren obrazac br. 10 i potvrdu o rezidentnosti ili drugi dokument koji ima istu pravnu snagu, a tiče se izbjegavanja dvostrukog oporezivanja usluga sa državama sa kojima BiH ima potpisan bilateralni sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja,
  • Validnost ponude: najmanje 90 dana od dana krajnjeg roka za podnošenje ponuda.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: