Nabavka usluga kalibracije, servisa i održavanja laserskih radara marke Speed Laser-S Atlanta za mjerenje brzine kretanja motornih vozila

Datum objave: 11.07.2017. 11:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

348-7-2-150-3-90/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4401630930005
Kontakt osoba Ranko Kovačević
Adresa Bulevar Desanke Maksimović 4
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-365
Faks (051) 334-395
Elektronska pošta umf@mup.vladars.net
Internet adresa www.mup.vladars.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

19500,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga kalibracije, servisa i održavanja laserskih radara marke Speed Laser~S Atlanta za mjerenje brzine
kretanja motornih vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga kalibracije, servisa i održavanja laserskih radara marke Speed Laser~S Atlanta za mjerenje brzine
kretanja motornih vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50433000-9 Usluge kalibracije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.7.2017. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 18.7.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto Banja Luka,Bulevar Desanke Maksimović 4.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1.Nabavka usluga kalibracije, i verifikacije laserskih radara marke Speed Laser~S Atlanta za mjerenje brzine
kretanja motornih vozila

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga kalibracije, i verifikacije laserskih radara marke Speed Laser~S Atlanta za mjerenje brzine
kretanja motornih vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50433000-9 Usluge kalibracije

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

50 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka, ovlaštena laboratorja ponuđača za kalibraciju radaraANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2.Nabavka usluga servisa i opravke laserskih radara marke Speed Laser~S Atlanta za mjerenje brzine kretanja
motornih vozila

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga servisa i opravke laserskih radara marke Speed Laser~S Atlanta za mjerenje brzine kretanja
motornih vozila prema ukazanim potrebama MUP-a Republike Srpske

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
348-7-2-150-3-90/17
PODIJELI: