Nabavka usluga kamionskog prevoza 156.000 tona uglja iz RMU Banovići za potrebe Termoelektrane Tuzla

Datum objave: 25.07.2017. 14:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

986-1-2-213-3-218/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Mediha Oručević
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Kamionski prevoz 156.000 tona uglja iz RMU Banovići za potrebe Termoelektrane "Tuzla"

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

prema tehničkoj specifikaciji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

156.000 tona

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

320000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

01.11.2017 - 31.10.2018

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

odgođeno plaćanje

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je dobavljačregistrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

ne zahtijeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) uspješno iskustvo ponuđača u realizaciji minimalno 1 (jednog) ugovora u zadnje 3 godine (2014-2016) u pružanju
usluga kamionskog prevoza uglja ili rasutog materijala, minimalne vrijednosti ugovora 50.000,00 KM bez PDV-a.
b) mogućnost angažovanja minimalno 4 kamiona nosivosti 20 tona i više, s tim da maksimalna bruto težina kamiona
sa ugljem iznosi do 50 tona, i koji imaju sanduke za istresanje uglja/materijala na bočnu stranu (bočno kipanje) i za istresanje
uglja/materijala nazad (kipanje nazad),što znači da angažovani kamioni moraju biti sa oba načina kipanja.
Ne dolaze u obzir kamioni sa prikolicama.
c) mogućnost angažovanja najmanje 4 (četiri) vozača kamiona;

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne


III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

16.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.8.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 22.8.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto Zelena zgrada JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, soba 430/IV sprat

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
986-1-2-213-3-218/17
PODIJELI: