Nabavka usluga nezavisnog revizora za 2021. i 2022. godinu

Datum objave: 02.03.2021. 12:04 / Izvor: Glas Srpske, 02.03.2021.

UNIS-USHA

PROIZVODNJA ČELIČNIH UŽADI AD- VIŠEORAD,

 

 

AD"UNIS-USHA" Višegrad

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za izbor nezavisnog revizora za 2021. i 2022. godinu

 

Predmet ponude: Revizija finansijskih izvještaja za 2021. i 2022. godinu AD za proizvodnju čeličnih užadi "UNIS-USHA" Višegrad.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva pravna lica koja su registrovana kod nadležnih organa za obavljanje poslova revizije računovodstvenih izvještaja.

 

U obzir dolaze sve ponude koje pristignu u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za izbor nezavisnog revizora".

 

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objavljivanja poziva na adresu: AD za proizvodnju čeličnih užadi "UNIS-USHA" Višegrad, Gavrila Principa 26,73240 Višegrad, RS/BiH.

 

Predsjednik Upravnog odbora

Aleksandar Mandić, mr ekon.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: