Nabavka usluga održavanja kamionskih puteva tijekom zimskog perioda

Datum objave: 03.11.2015. 12:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.11.2015.

OBAVIJEST O NABAVI

1002-1-2-350-3-203/15ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ /
ŠUMSKOGOSPODARSKO DRUŠTVO ˝ŠUME SREDIŠNJE BOSNE˝ /
ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNjOBOSANSKE ŠUME˝ D.O.O. DONJI
VAKUF
IDB/JIB 4236311640001
Kontakt osoba Lejla Mujić-Hodžić
Adresa Slavne brdske brigade bb
Poštanski broj 70220 Donji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Donji Vakuf
Telefon (030) 270-735
Faks (030) 260-730
Elektronička pošta javne.nabavke@sumesb.com.ba
Internet adresa http://www.sumesb.com.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

10

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

104000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Pružanje usluga održavanja kamionskih puteva tijekom zimskog perioda


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Pružanje usluga održavanja kamionskih puteva tijekom zimskog perioda
 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgovinskim
registrima (dato u tenderskoj dokumentaciji).

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

da ekonomsko i financijsko stanje garantira uspješnu realizaciju ugovora (dato u tenderskoj dokumentaciji).

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

da tehnička i profesionalna sposobnost garantira uspješnu realizaciju ugovora (dato u tenderskoj dokumentaciji).

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

23.11.2015.

IV 3.c. Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 24.11.2015. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 24.11.2015. 12:15:00
Adresa i mjesto Ulica 770. slavne brdske brigade b.b. Donji Vakuf


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čišćenje snijega i posipanje puteva; Šumarija Travnik, G.J.Goleš Radalje

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija TravnikANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čišćenje snijega i posipanje puteva; Šumarija Travnik, G.J.Gornji Ugar

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija TravnikANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čišćenje snijega i posipanje puteva; Šumarija Travnik, G.J. Jasenica Bila

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija TravnikANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čišćenje snijega i posipanje puteva; Šumarija Novi Travnik

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Novi TravnikANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čišćenje snijega i posipanje puteva; Šumarija Vitez

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija VitezANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čišćenje snijega i posipanje puteva; Šumarija Busovača

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija BusovačaANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čišćenje snijega i posipanje puteva; Šumarija Dobretići

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija DobretićiANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čišćenje snijega i posipanje puteva; Šumarija Kreševo

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija KreševoANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čišćenje snijega i posipanje puteva; Šumarija Kiseljak

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija KiseljakANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čišćenje snijega i posipanje puteva; Šumarija Jajce

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Jajce
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1002-1-2-350-3-203-15.pdf
PODIJELI: