Nabavka usluga održavanja motornih vozila u ŠG Vrbanja Kotor Varoš za 2017. godinu

Datum objave: 14.07.2017. 10:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.07.2017.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

3002-7-2-2-3-2/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKO GAZDINSTVO ''VRBANJA'' KOTOR VAROŠ
IDB/JIB 4400632340411
Kontakt osoba Mubera Zuhrić
Adresa Cara Dušana 48
Poštanski broj 78220 Kotor Varoš (sp bl)
Opština/Grad Kotor Baroš
Telefon (051) 783-146
Faks (051) 783-318
Elektronska pošta vrbanja@sumers.org
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Održavanje motornih vozila u ŠG "Vrbanja" Kotor Varoš za 2017. godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga održavanja motornih vozila u ŠG "Vrbanja" Kotor Varoš

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 4. Ograničenja za učešće

nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

3.8.2017.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.8.2017. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.8.2017. 11:00:00
Adresa i mjesto Cara Dušana 48 78 220 Kotor Varoš


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Mubera Zuhrić
Adresa Cara Dušana 48
Poštanski broj 78220 Kotor Varoš (sp bl)
Opština/Grad Kotor Baroš
Telefon (051) 783-146
Faks (051) 783-318
Elektronska pošta vrbanja@sumers.org
Internet adresa
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Održavanje terenskih vozila Lada Niva

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje terenskih vozila Lada Niva 1.7 4x4

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50112200-5 Usluge održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

8 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

usluge će se obavljati u periodu od 12 mjeseci od potpisivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

servis ponuđača maksimalne udaljenosti do 40 km od sjedišta kupcaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Održavanje luksuznog putničkog vozila Škoda Oktavija

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje luksuznog putničkog vozila Škoda Oktavija

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

1 komad

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

usluge će se obavljati u periodu od 12 mjeseci od potpisivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

servis ponuđača maksimalne udaljenosti do 40 km od sjedišta kupcaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Održavanje traktora "LKT 81 T"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje traktora "LKT 81 T"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

3 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

usluge će se obavljati u periodu od 12 mjeseci od potpisivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

na mjestu kvaraANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Održavanje teretnog vozila "RENAULT"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje teretnog vozila "RENAULT"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

1 komad

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

usluge će se obavljati u periodu od 12 mjeseci od potpisivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

servis ponuđačaANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Održavanje ICB mašine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje ICB mašine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

1 komad

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

usluge će se obavljati u periodu od 12 mjeseci od potpisivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

servis ponuđača
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
3002-7-2-2-3-2/17
PODIJELI: