Nabavka usluga oglašavanja u dnevnoj štampi i službenim listovima u 2020. godini

Datum objave: 31.12.2019. 14:50 / Izvor: Akta.ba, 26.12.2019.

Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine Sarajevo

Broj: 04-16-6-3403-1/19 Datum: 26.12.2019. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA USLUGE OGLAŠAVANJA U DNEVNOJ ŠTAMPI I SLUŽBENIM LISTOVIMA  U 2020. GODINI

 

a)            Naziv ugovornog organa:

 

REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE

 

b)           Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije: Usluge oglašavanja

 

c)            Period za koji se zaključuje ugovor:

 

UGOVORI SE ZAKLJUČUJU TOKOM 2020. GODINE

 

d)           Procijenjena vrijednost nabavke: 21.000,00 KM sa PDV-om

 

e)           Kriterij za izbor ponude u skladu sa članom 64. Zakona: PO SVAKOJ PRISPJELOJ PONUDI SE UTVRĐUJE

 

f)            Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti: PREDUZEĆA REGISTROVANA ZA USLUGE OGLAŠAVANJA

 

g)            Period važenja ponude: Do 31.12.2020. godine

 

h)           Način dostavljanja ponude

PUTEM POŠTE, FAXA I/ILI ELEKTRONSKI

 

i)             Adresa na koju se ponuda dostavlja: REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE MEHMEDA SPAHE 1

71000 Sarajevo FAX: 033/713-080

 

j) Datum i vrijeme za provođenje pregovaranja i/ili diskusija sa ponuđačima ako je to neophodno:

NEMA PREGOVORA

 

k) Vrsta i vrijednost garancije za ozbiljnost ponude ili za uredno izvršenje ugovora, ukoliko su one predviđene:

NEMA ZAHTJEVA ZA GARANCIJU

 

1) Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokrano izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od tri godine:

ZAKLJUČIVAĆE SE VIŠE JEDNOKRATNIH UGOVORA U 2020. GODINI

 

m) Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto i vrijeme)

31.12.2020. U 12,00 SATI

 

n) Web adresa stranice ili druga internetska adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacije (ako je predviđena)

NEMA DODATNE DOKUMENTACIJE

 

o) Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

SENADA KERLA

033 250-600

skerla@rak.ba

 

S poštovanjem,

Predarg Kovač

Direktor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: