Nabavka usluga osiguranja imovine, ljudi i vozila

Datum objave: 05.07.2017. 10:00 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

786-7-2-32-3-32/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH LICA - DRIN
IDB/JIB 4236181330005
Kontakt osoba Emir Memija
Adresa DRIN BB
Poštanski broj 71270 Fojnica (bhp sa)
Općina/Grad Fojnica
Telefon (030) 547-200
Faks (030) 831-829
Elektronska pošta info@drin.ba
Internet adresa www.drin.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

OSIGURANJE IMOVINE,LJUDI I VOZILA


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

OSIGURANJE IMOVINE,LJUDI I VOZILA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

NE

III 4. Ograničenja za učešće

NE

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DA

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

NE

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

DA

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

12.7.2017.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.7.2017. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 20.7.2017. 09:30:00
Adresa i mjesto ADRESA UGOVORNOG ORGANA


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

OSIGURANJE IMOVINE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66515200-5 Usluge osiguranja imovine

III Ukupna količina ili obim ugovora

10.000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 MJESECI

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANAANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

OSIGURANJE LJUDI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća
Dodatni predmet(i) 66516500-5 Usluge osiguranja od profesionalne odgovornosti

III Ukupna količina ili obim ugovora

4.000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 MJESECI

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANAANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

OSIGURANJE VOZILA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66516100-1 Usluge osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih
vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

4.500,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 MJESECI

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ADRESA UGOVORNOG ORGANA
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
786-7-2-32-3-32/17
PODIJELI: