Nabavka usluga osiguranja motornih vozila od autoodgovornosti i kasko osiguranje vozila

Datum objave: 05.07.2017. 15:07 / Izvor: Akta.ba, 05.07.2017.

Broj: 4984-17

Datum: 05.07.2017. god.

 

JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA PRUŽANJE USLUGA OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA

OD AUTOODGOVORNOSTII KASKO OSIGURANJA VOZILA U VLASNIŠTVU „OPTIMA GRUPE" D.O.O.

 

„Optima Grupa" d.o.o. Banja Luka u svoje ime i za svoj račun raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda iz predmeta ovog javnog poziva.

 

I Predmet nabavke: Izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga osiguranja motornih vozila od autoodgovornosti i kasko osiguranje vozila.

Ponuđač je dužan dostaviti ponudu iz predmeta javnog poziva isključivo prema uslovima datim u Tehničkom zadatku, a koji se nalazi u prilogu ovog javnog poziva i čini njegov sastavni dio.

 

II Sadržaj tenderske dokumentacije

1. Javni poziv (ovaj obrazac)

2. Tehnički zadatak

3. Obrazac - opšti podaci učesnika tendera

 

III Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u javnom nadmetanju imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove ovog Javnog poziva.

 

IV Sadržaj ponude:

1. Komercijalni dio ponude treba da sadrži:

- visina premije osiguranja od autoodgovornosti za perod od 12 mjeseci od datuma registracije vozila

- visina premija osiguranja za kasko osiguranje za period od 12 mjeseci od datuma registracije vozila,

 

Marka vozila

God. proizvodnje

cm3

KW

Pređena kilometraža

Datum isteka važenja trenutne registracije

Visina premije osiguranje od autoodgovorno sti

Visina premije osiguranja za kasko osiguranje

1.

Audi A8 4.2 tdi

2011

4134

258

256 456

16.08.2017.

 

 

2.

Audi A6 3.0 tdi

2008

2967

171

356 894

15.10.2017.

 

 

3.

Toyota Avensis 2.2 d-cat

2009

2231

110

253 120

16.12.2017.

 

 

4

Ukupno

 

 

 

 

- navesti rok i način plaćanja premije osiguranja,

- rok važenja ponude (ne kraći od 60 dana od krajnjeg dana za podnošenje ponude). 2. Kvalifikacioni dio ponude treba da sadrži:

- puni naziv i adresa ponuđača, broj telefona i faksa, e-mail adresa, ime kontakt osobe, (popuniti obrazac u prilogu)

- izvod (Rješenje) o registraciji privrednog subjekta / ovjerena fotokopija, ne starija od 6 mjeseci,

- dokument kojim se potvrđuje da je ponuđač ovlašten za vršenje usluga iz predmeta Javnog poziva,

- uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama kod UIO BiH i nadležne Poreske uprave - ovjerena fotokopija ne starija od 30 dana računajući od datuma za predaju ponude,

- bilans stanja i uspjeha u 2016. poslovnoj godini - ovjerena fotokopija,

- referenc lista istih ili sličnih pružanja usluga za posljednje dvije godine.

 

V Uputstvo ponuđaču

- Kvalifikacioni uslovi imaju eliminatorni karakter pri ocjeni ponuda.

- Adresa dostave ponude je „OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka.

- Sa najpovoljnijim ponuđačem Ugovor će zaključiti - „Optima Grupa" d.o.o. Banja Luka.

 

VI Potvrda učešća kandidata

Kandidati su obavezni potvrditi svoje učešće na Tenderu do 10.07.2017. godine uključujući i 10.07.2017. godine do 15.00 časova na e-mail adresu: zrnic-kevico@optimagrupa.net

 

VII Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju u pisanoj formi, u zapečaćenoj koverti.

Molimo odvojeno kovertirati komercijalni i kvalifikacioni dio ponude, zatim i jednu i drugu ponudu zapakovati u treću kovertu i na poleđini navesti adresu ponuđača.

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte u zatvorenim kovertama na adresu:

"OPTIMA Grupa" d.o.o. Kralja Alfonsa XIII br. 37a 78000 BANJA LUKA "Prijemna kancelarija"

sa naznakom "NE OTVARATI - PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA OD AUTOODGOVORNOSTII KASKO OSIGURANJA VOZILA U VLASNIŠTVU OPTIMA GRUPE d.o.o.", broj Javnog poziva 4984-17.

Krajni rok za dostavu ponuda ie 12.07.2017. godine do 16.00 časova

Ponuđač snosi sam sve troškove vezane za podnošenje ponude.

Ponude neoznačene ili nepravilno označene i dostavljene nakon navedenog roka smatraće se nevažećim i iste će biti vraćene ponuđačima, na adresu naznačenu na poleđini koverte.

 

VIII Ocjena ponuda

Ocjena ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviće se u skladu sa internim pravilnikom „OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka.

0 ishodu javnog nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno informisani.

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka zadržava pravo prihvatiti svaku ponudu ili odbiti istu, a takođe i proglasiti Javni poziv nevažećim, prije zaključivanja Ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima.

 

Kontakt osoba za tehnička pitanja:

Leara Tomić

Telefon: 051 242 810

e-mail: tomicl@optimagrupa.net

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Ognjen Zrnić-Kević

Telefon: 051 242 896

e-mail: zrnic-kevico@optimagrupa.net

Pravica Jaćimović Načelnik uprave za nabavku i tendere

 

 

Preuzmite dokumentaciju

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: