Nabavka usluga osiguranja motornih vozila

Datum objave: 22.06.2017. 13:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

435-7-2-499-3-3/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TUŽILAŠTVO-TUŽITELJSTVO BIH
IDB/JIB 4200749650005
Kontakt osoba ZDENKA TOMIĆ
Adresa Kraljice Jelene 88
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 707-444
Faks (033) 707-444
Elektronska pošta naida.fejzic@tuzilastvobih.gov.ba
Internet adresa www.tuzilastvobih.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

OSIGURANJE SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

PREMA KONKURENTSKOM ZAHTJEVU

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

TUŽILAŠTVO-TUŽITELJSTVO BIH; KRALJICE JELENE 88; SARAJEVO

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2017.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

30 DANA OD PRFIJEMA PREDRAČUNA IZVRŠIOCA

III 4. Ograničenja za učešće

ČLAN 45. ZJN

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

ČLAN46. ZJN

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.6.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.7.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.7.2017. 12:15:00
Adresa i mjesto TUŽILAŠTV-TUŽITELJSTVO BIH; KRALJICE JELENE 88; SARAJEVO


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba ZDENKA TOMIĆ
Adresa Kraljice Jelene 88
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 707-444
Faks (033) 707-444
Elektronska pošta zdenka.tomic@tuzilastvobih.gov.ba
Internet adresa www.tuzilastvobih.gov.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
435-7-2-499-3-3/17
PODIJELI: