Nabavka usluga osiguranja vozila, lica i imovine

Datum objave: 11.07.2017. 14:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

922-7-2-1-3-1/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD" AD ISTOČNO SARAJEVO
IDB/JIB 4400536890001
Kontakt osoba GORAN GAJIĆ
Adresa Vojvode Radomira Putnika 59
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 340-807
Faks (057) 340-807
Elektronska pošta rad.ad@teol.net
Internet adresa www.kprad.rs.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Istočno Novo Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

OSIGURANJE VOZILA , OBJEKTA I LICA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Osiguranje vozila, lica i imovine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila
Dodatni predmet(i) 66515200-5 Usluge osiguranja imovine
  66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

U skladu sa članom 45. Zakona

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je pravni subjekt registrovan za obavljanje ove djelatnosti

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da pravni subjekt ima pozitivan finansijski rezultat za posljednje dvije finansijske godine u predmetnom segmentu i da ima
stopu efikasnosti u rješavanju i isplati otštetnih zahtjeva minimalno 80% u skladu sa članom 47. Zakona

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

24.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.7.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 24.7.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto Vojvode Radomira Putnika 59, 71123 Istočno Sarajevo


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba GORAN GAJIĆ
Adresa Vojvode Radomira Putnika 59
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 340-807
Faks (057) 340-807
Elektronska pošta rad.ad@teol.net
Internet adresa www.kprad.rs.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Osiguranje vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

-

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 god.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojvode Radomira Putnika 59, 71123 Istočno SarajevoANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Osiguranje imovine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66515200-5 Usluge osiguranja imovine

III Ukupna količina ili obim ugovora

-

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 god.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojvode Radomira Putnika 59, 71123 Istočno SarajevoANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Osiguranje od nesreća

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća

III Ukupna količina ili obim ugovora

-

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 god.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vojvode Radomira Putnika 59, 71123 Istočno Sarajevo

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
922-7-2-1-3-1/17
PODIJELI: