Nabavka usluga pretplate Bankers World online

Datum objave: 15.01.2020. 09:00 / Izvor: Akta.ba, 14.01.2020.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Broj: 150-15-4-103-3/20

Sarajevo, 14.01.2020. godine

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVU USLUGA PRETPLATE

BANKERS WORLD ONLINE (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA)

 

Napomena: Svi zainteresirani ponuđači koji preuzmu ovaj poziv sa web stranice ugovornog tijela dužni su putem e-maila: sanela.mahmutovic@cbbh.b a dostaviti informaciju o ponuđaču (naziv, sjedište, kontakt adresa, telefon i e-mail) radi komuniciranja tijekom postupka nabave i eventualnog dostavljanja obavještenja, odgovora na upite, informacija o eventualno zaprimljenim žalbama i sl.

 

1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorno tijelo: Centralna banka Bosne i Hercegovine Adresa: Maršala Tita 25, 71000 Sarajevo, BiH Identifikacijski broj: 4200693920055

Detaljna adresa za korespondenciju: Centralna banka Bosne i Hercegovine,

Maršala Tita 25, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 278 355

E-mail: sanela.mahmutovic@cbbh.ba

Web stranica: www.cbbh.ba

 

2. Podaci o postupku javne nabave

Postupak javne nabavke odobren je i pokrenut odlukom broj: 150-15-4-103-2/20 od 09. siječnja 2020. godine. Predmet nabave su usluge pretplate Bankers World online na koje se primjenjuje poseban režim u skladu sa člankom 8. stav (1) i (2) Zakona o javnim nabavama. Postupak dodjele ugovora vrši se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama, („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16)

 

3. Opis predmeta nabave

Predmet ovog postupka nabavke su usluge pretplate na Bankers World Online – SWIFT

 

4. Procjenjena vrijednost nabave

4 900,00 KM bez PDV-a.

5. Razdoblje na koje se zaključuje ugovor

1 (jedna) godina ispostavljena faktura će se smatrati ugovorom.

 

6. Način dostavljanja ponuda

Ponude se dostavljaju na adrese ugovornog tijela ili elektronskim putem i to:

Centralni ured Centralne banke Bosne i Hercegovine

M.Tita 25, 71 000 Sarajevo

Tel: 033 278 355

Fax: 033 278 366

E-mail: sanela.mahmutovic@cbbh.ba  zeljko.brekalo@cbbh.ba   

 

7. Krajnji rok za dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju kontinuirano do 31. prosinca 2020. godine

 

8. Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte

Sanela Mahmutović Tel: 033 278 355

email: sanela.mahmutovic@cbbh.ba

Željko Brekalo

Tel: 033 278 192

email: zeljko.brekalo@cbbh.ba

 

Poziv

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: