Nabavka usluga prevoza učenika za 2020. godinu

Datum objave: 24.01.2020. 10:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

536-7-2-1-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "JEZERSKI"
IDB/JIB 4263173710009
Kontakt osoba HADIS HARČEVIĆ
Adresa Jezerski 60
Poštanski broj 77240 Bosanska Krupa (bhp sa)
Općina/Grad Bosanska Krupa
Telefon (037) 481-063
Faks (037) 481-063
Elektronska pošta osjezerski@hotmail.com
Internet adresa www.os.jezerski.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA ZA 2020. GODINU

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga prijevoza učenika u 2020. godini za potrebe JU OŠ "Jezerski"


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

31.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.2.2020. 12:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.2.2020. 13:00:00
Adresa i mjesto Kao u TD


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga prijevoza učenika u 2020. godini za potrebe JU OŠ "Jezerski" na relaciji Kišmetovići - Jezerski - Kišmetovići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
48 učenika

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20515,08

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2020. godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Jezerski


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga prijevoza učenika u 2020. godini za potrebe JU OŠ "Jezerski" na relaciji Pećani /Rizvanovci-Jezerski-Pećani/Rizvanovci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
25 učenika

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10684,94

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2020. godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Jezerski


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga prijevoza učenika u 2020. godini za potrebe JU OŠ "Jezerski" na relaciji Menić-Jezerski-Menić

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
12 učenika

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5128,77

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2020. godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Jezerski


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga prijevoza učenika u 2020. godini za potrebe JU OŠ "Jezerski" na relaciji Mahmić Selo-Jezerski-Mahmić Selo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
11 učenika

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4701,37

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2020. godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Jezerski


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga prijevoza učenika u 2020. godini za potrebe JU OŠ "Jezerski" na relaciji Tromeđa-PŠ Mahmić Selo-Tromeđa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
8 učenika

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3419,18

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2020. godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mahmić Selo

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
536-7-2-1-3-1/20
PODIJELI: