Nabavka usluga prijevoza učenika osnovnih škola u općini Prozor-Rama u školskoj 2019/20. godini

Datum objave: 24.06.2019. 10:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.06.2019.

OBAVIJEST O NABAVI

1025-1-2-55-3-24/19ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA PROZOR-RAMA
IDB/JIB 4227048340007
Kontakt osoba Kristina Kuraja
Adresa Kralja Tomislava b.b.
Poštanski broj 88440 Prozor (hp mo)
Općina/Grad Prozor/Rama
Telefon (036) 771-910
Faks (036) 771-342
Elektronička pošta nacelnik@prozor-rama.org
Internet adresa www.prozor-rama.org

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Prozor/Rama

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

14

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Prijevoz učenika osnovnih škola u općini Prozor-Rama u školskoj 2019/20 godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika osnovnih škola u općini Prozor-Rama u školskoj 2019/20 godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prijevoza


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

2.8.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 8.8.2019. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.8.2019. 09:30:00
Adresa i mjesto Općina Prozor-Rama, Ul. Kralja Tomislava b.b. 88440 Prozor (Ured načelnika)


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Kristina Kuraja
Adresa Kralja Tomislava b.b.
Poštanski broj 88440 Prozor (hp mo)
Općina/Grad Prozor/Rama
Telefon (036) 771-918
Faks (036) 771-342
Elektronička pošta jnabave@prozor-rama.org
Internet adresa www.prozor-rama.orgANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Varvara-Rumboci-Jaklići-Ripci

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Varvara-Rumboci-Jaklići-Ripci

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Kovačevo Polje-Ripci

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Kovačevo Polje-Ripci

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

32000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Slatina-Ustirama-Gračac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Slatina-Ustirama-Gračac

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Gračac-Gračanica-Lug-Prozor

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 4. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Gračac-Gračanica-Lug-Prozor

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Ljubunci-Krančići-Uzdol; Ljubunci-Dobroša-Gmići-Prozor

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 5. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Ljubunci-Krančići-Uzdol;
Ljubunci-Dobroša-Gmići-Prozor

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

41000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Here-Kute-Šćipe

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 6. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Here-Kute-Šćipe

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Družinovići-Jaklići-Ripci

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 7. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Družinovići-Jaklići-Ripci

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

33500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Šlimac-Ćališi-Ometala-Prozor

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 8. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Šlimac-Ćališi-Ometala-Prozor

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 9. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Kozo-Proslap-Orašac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 9. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Kozo-Proslap-Orašac

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 10. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Papci-Skrobućani-Lug /Bavarija

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 10. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Papci-Skrobućani-Lug /Bavarija

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 11. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Perići-Gavranovica-Prozor; Blace-Prozor

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 11. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Perići-Gavranovica-Prozor;
Blace-Prozor

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

36500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 12. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Ćurići-Ćališi-Prozor; Ćurići-Stara magistrala-Prozor

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 12. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Ćurići-Ćališi-Prozor;
Ćurići-Stara magistrala-Prozor

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 13. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Orašac-Ripci

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 13. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Orašac-Ripci

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

33500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 14. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Varvara-Družinovići-Lapsunj-Prozor

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 14. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Varvara-Družinovići-Lapsunj-Prozor

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentacijiINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Municipality Prozor-Rama
UIN 4227048340007
Contact person Kristina Kuraja
Address Kralja Tomislava b.b.
Postal code 88440 Prozor (hp mo)
Municipality/City Prozor/Rama
Telephone (036) 771-910
Fax number (036) 771-342
Email address nacelnik@prozor-rama.org
Website address www.prozor-rama.org

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Municipality level (FBiH),Prozor/Rama

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Other services

II 1.a. Title of the object of the contract

School children transportation in the school year 2019/20 in Municipality Prozor-Rama

II 1.b. Description of the object of the contract

According to the tender document

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 60000000-8 Transport services (excl. Waste transport)
Additional object(s) 60112000-6 Public road transport services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

According to the tender document

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

2.8.2019.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 8.8.2019. 09:00:00
Address and place As in Annex A

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1025-1-2-55-3-24/19
PODIJELI: