Nabavka usluga prijevoza učenika u šk. 2017/18. godini

Datum objave: 24.07.2017. 11:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

169-7-2-3-3-2/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "PAJIĆ POLJE"
IDB/JIB 4236108760000
Kontakt osoba Čajdin Saudin
Adresa Pajić Polje bb
Poštanski broj 70240 Gornji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Gornji Vakuf-Uskoplje
Telefon (030) 286-827
Faks (030) 286-827
Elektronska pošta ppolje@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

USLUGE PRIJEVOZA UČENIKA U ŠK. 2017/18 ŠK. GODINU

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge prijevoza učenika OŠ" Pajić Polje" u šk. 2017/18 godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

KAO UTD

III 4. Ograničenja za učešće

KAO U TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

KAO U TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

KAO U TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

KAO U TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

3.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.8.2017. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.8.2017. 10:00:00
Adresa i mjesto OSNOVNA ŠKOLA "PAJIĆ POLJE"


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

BOJSKA -PAJIĆ POLJE

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA U ŠK.2017/18

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

177

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11486,59

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

04.09.2017-14.06.2018

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

PAJIĆ POLJEANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

GRNICA-PAJIĆ POLJE

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA U ŠK.2017/18

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

177

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5025,38

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

04.09.2017-14.06.2018

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

PAJIĆ POLJEANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LUŽANI-PAJIĆ POLJE

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA U ŠK.2017/18

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

177

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11965,20

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

04.09.2017-14.06.2018

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

PAJIĆ POLJE

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
169-7-2-3-3-2/17
PODIJELI: