Nabavka usluga prijevoza učenika u školskoj 2017/18. godini

Datum objave: 28.06.2017. 11:00 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.06.2017.

OBAVIJEST O NABAVI

586-7-2-1-3-1/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "USKOPLJE"
IDB/JIB 4236113500008
Kontakt osoba Ilija Matisic
Adresa Ul.Kralja Tomislava
Poštanski broj 70280 Uskoplje (hp mo)
Općina/Grad Gornji Vakuf-Uskoplje
Telefon (030) 494-018
Faks (030) 494-018
Elektronička pošta os.uskoplje@tel.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Prijevoz učenika OS "Uskoplje" u šk. 2017/18. godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika Osnovne škole " Uskoplje" u školskoj 2017/18. godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prijevoza


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

7.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 7.7.2017. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.7.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto Osnovna škola"Uskoplje" Ul. kralja Tomislava bb


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

BISTRICA -GORNJI VAKUF-USKOPLJE

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prijevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

175

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10131,19

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

04.09.2017. - 14.06.2017.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GORNJI VAKUF-USKOPLJEANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ŽDRIMCI-GORNJI VAKUF -USKOPLJE

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prijevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

175

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3849,13

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

04.09.2017.-14.06.2018.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GORNJI VAKUF - USKOPLJEANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

DOBROŠIN -GORNJI VAKUF-USKOPLJE

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prijevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

175

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5197,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

04.09.2017. - 14.06.2018.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GORNJI VAKUF-USKOPLJEANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

PIDRIŠ-GORNJI VAKUF-USKOPLJE

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prijevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

175

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6318,38

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

04.09.2017.-14.06.2018.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GORNJI VAKUF-USKOPLJEANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

VAGANJAC- GORNJI VAKUF- USKOPLJE

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prijevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

175

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7119,25

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

04.09.2017.- 14.06.2018

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GORNJI VAKUF-USKOPLJEANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

HUMAC-GORNJI VAKUF-USKOPLJE

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

PRIJEVOZ UČENIKA

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prijevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

175

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9586,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

04.09.2017. -14.06.2018.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
586-7-2-1-3-1/17
PODIJELI: