Nabavka usluga prijevoza učenika u školskoj 2017/2018. godini

Datum objave: 06.07.2017. 11:54 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.07.2017.

OBAVIJEST O NABAVI

7981-7-2-1-3-1/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv osnovna škola novi travnik
IDB/JIB 4236199540007
Kontakt osoba MIROSLAV VOLIĆ
Adresa LJUDEVITA GAJA BB
Poštanski broj 72290 Novi Travnik (hp)
Općina/Grad Novi Travnik
Telefon (030) 793-027
Faks (030) 791-850
Elektronička pošta os.novi.travnik@tel.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge prijevoza učenika OŠ "Novi Travnik" u školskoj 2017/2018. godini


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika Osnovne škole "Novi Travnik" u školskoj 2017./2018. godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prijevoza


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prijevoz učenika od 4.9.2017. godine do 15.6.2018. godine-178 dana

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

32196,60

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Novi Travnik-škola

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Školska 2017./2018. godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

17.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 17.7.2017. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.7.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto OŠ "Novi Travnik" Ljudevita Gaja bb, 72290 Novi Travnik, prostorija zbornice

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
7981-7-2-1-3-1/17
PODIJELI: