Nabavka usluga prijevoza učenika

Datum objave: 17.07.2017. 11:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.07.2017.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

684-1-2-1-3-1/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OŠ "BERTA KUČERA" JAJCE
IDB/JIB 4236121600003
Kontakt osoba HAJDER SABAHUDIN
Adresa FRA ANTUNA KNEŽEVIĆA 8
Poštanski broj 70101 Jajce (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 654-297
Faks (030) 654-298
Elektronska pošta osmanzilic@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka usluga prijevoza učenika Osnovne škole "Berta Kučera" Jajce sa područja općine Jajce


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka usluga prijevoza učenika O.Š. "Berta Kučera" Jajce sa područja Općine Jajce

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60130000-8 Usluge cestovnog putničkog prevoza za posebne namjene


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.8.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.8.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto Jajce, Fra Antuna Kneževića 8, prostorije Škole


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba HAJDER SABAHUDIN
Adresa FRA ANTUNA KNEŽEVIĆA 8
Poštanski broj 70101 Jajce (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 654-297
Faks (030) 654-298
Elektronska pošta bertajajce@gmail.com
Internet adresa

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba HAJDER SABAHUDIN
Adresa FRA ANTUNA KNEŽEVIĆA 8
Poštanski broj 70101 Jajce (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 654-297
Faks (030) 654-298
Elektronska pošta bertajajce@gmail.com
Internet adresa

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT I Bile Vode - Vinac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika na relaciji Bile Vode - Vinac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

20, 40 km

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12209,40

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Školska 2017/2018.godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

VinacANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT II Bulići - Jajce

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz na relaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

13,8 km

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10033,29

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Školska 2017/2018.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JajceANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT III Šibenica - Jajce

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika na relaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

18,6 km

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13523,13

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Školska 2017/2018.godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JajceANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT IV Zabrdo - Barevo - Brđani - Jajce

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika na relaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

48, 6 km

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

33806,16

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Školska 2017/2018.godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JajceANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT V Prudi - Jajce

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika na relaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

12, 9 km

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7720,65

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Školska 2017/2018.godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Jajce

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
684-1-2-1-3-1/17
PODIJELI: