Nabavka usluga servisiranja i održavanja službenih vozila za potrebe Županijskog tužiteljstva u Širokom Brijegu - ponovljeni postupak

Datum objave: 12.07.2017. 11:48 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.07.2017.

OBAVIJEST O NABAVI

1222-7-2-5-3-5/17


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŽUPANIJSKO TUŽITELJSTVO ŽUPANIJE ZAPODNOHERCEGOVAČKE U ŠIROKOM
BRIJEGU
IDB/JIB 4272189380008
Kontakt osoba DEJAN RUŽIĆ
Adresa Zaobilaznica bb
Poštanski broj 88220 Široki Brijeg (hp mo)
Općina/Grad Široki Brijeg
Telefon (039) 706-368
Faks (039) 706-369
Elektronička pošta dejan.ruzic@pravosudje.ba
Internet adresa www.pravosudje.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Zapadnohercegovački kanton

I 5.c. Djelatnost

Sudska vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Županijsko tužiteljstvo ŽZH Široki Brijeg

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Servisiranje i održavanje službenih vozila za potrebe Županijskog tužiteljstva ŽZH u Širokom Brijegu:
- zamjena filtera ulja, zraka...
- zamjena ulja u motoru . . .

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50100000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Ugovor se zaključuje na na godinu dana

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja usluge jeste na području Županije Zapadnohercegovačke

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na na godinu dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Da

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Nema ograničenja

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Da

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

23.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 27.7.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.7.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto Ulica Pobijenih franjevaca bb, 88220 Široki Brijeg - u prostorijama Županijskog
tužiteljstva Široki Brijeg

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1222-7-2-5-3-5/17
PODIJELI: