Nabavka usluga servisiranja službenih vozila

Datum objave: 11.02.2021. 14:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.02.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

1299-7-2-15-3-7/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
IDB/JIB 4200878030005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Kristina Milošević
Adresa Šenoina br 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 567-680
Faks (033) 567-730
Elektronička pošta info@oss.ba
Internet adresa www.oss.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga servisiranja službenih vozila.

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava servisiranja službenih vozila.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđač mora biti registriran na djelatnost koja je predmet nabave.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Ne.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da, Izjava iz Čl. 50 (u skladu s TD).

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

22.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 22.02.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Općinski sud u Sarajevu, Šenoina 1, multimedijalna sala, I. kat.
Datum i vrijeme 22.02.2021. 12:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

TD za predmetnu nabavu se može dobiti na portalu javnih nabava www.ejn.gov.ba.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga servisiranja službenih vozila (Hyundai).

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga servisiranja vozila marke Hyundai.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112200-5 Usluge održavanja vozila


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
U skladu s TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni trošak (udaljenost) 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Autoservis izabranog dobavljača.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 22.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.02.2021. 12:30

X Dodatne informacije

TD za predmetnu nabavu se može preuzeti isključivo na portalu www.ejn.gov.ba.


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga servisiranja službenih vozila (Citroen, Dacia, Ford).

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga servisiranja vozila marki (Citroen, Dacia, Ford).

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
U skladu s TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni trošak (udaljenost) 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Autoservis izabranog ponuđača.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 22.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.02.2021. 12:30

X Dodatne informacije

TD za predmetnu nabavu se može dobiti isključivo na portalu www.ejn.gov.ba.


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga servisiranja službenih vozila (Škoda Fabia).

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga servisiranja službenih vozila marke Škoda Fabia Active.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112200-5 Usluge održavanja vozila


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
U skladu s TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni trošak (udaljenost) 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Autoservis izabranog ponuđača.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 22.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.02.2021. 12:30

X Dodatne informacije

TD za predmetnu nabavu se može preuzeti na portalu javnih nabava www.ejn.gov.ba.

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1299-7-2-15-3-7/21
PODIJELI: