Nabavka usluga sječe, izrade, izvoza ŠDS, iznosa prostornog drveta u ŠG Sjemeć Rogatica

Datum objave: 27.11.2015. 10:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.11.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1172-1-2-269-3-572/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba Marko Tomović
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumers.org

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

13

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG" Sjemeć"


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe,izrade,izvoza ŠDS,iznosa prostornog drveta u ŠG"Sjemeć" Rogatica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u
odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu
izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je
u vezi sa predmetom nabavke.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Referens lista,Popisna lista osnovnih sredstava.
Spisak radnika izdat od nadležne Poreske uprave,Rješenje o ispunjenosti minimalnih uslova za izvođenje
radova u visokogradnji-LICENCA

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.12.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20,00KM+PDV

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.12.2015. 08:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 23.12.2015. 09:00:00
Adresa i mjesto ŠG"Sjemeć" Rogatica


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Marko Tomović
Adresa Radnička br 1
Poštanski broj 73220 Rogatica (sp bl)
Opština/Grad Rogatica
Telefon (058) 420-260
Faks (058) 420-261
Elektronska pošta sjemec@sumers.org
Internet adresa www.sumers.orgANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge iskorištavanja šuma

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Primicanje i privlačenje animalnom zapregom i iznosa prostornog drveta u odjelu 63 PJ"Ratak-Devetak"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva,
hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

31592,82

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Isakzano u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Sjemeć" Rogatica

VI Dodatne informacije

Procjenjena vrijednost usluge u ljetnoj sezoni :31.592,82 KMANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge iskorištavanja šuma

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Privlačenje ŠDS animalonom zapregom u odjelu 74 PJ"Ratak-Devetak"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva,
hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

45565,81

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

iskazano u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Sjemeć"Rogatica

VI Dodatne informacije

Procjenjena vrijednost usluge u ljetnoj sezoni:45.565,81KMANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge iskorištavanja šuma

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Primicanje ŠDS animalom u odjelu 88 PJ"Sjemeć"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva,
hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4098,18

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

iskazano u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Sjemeć"Rogatica

VI Dodatne informacije

Procjenjena vrijednost u ljetnoj sezoni :4.098,18 KMANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge iskorištavanja šuma

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Primicanje i privlačenje ŠDS animalom u odjelu 100 PJ"Sjemeć"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva,
hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35934,34

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

iskazano u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Sjemeć" Rogatica

VI Dodatne informacije

Procjenjena vrijednost usluge u ljetnoj sezoni :35.934,34KMANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge iskorištavanja šuma

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Privlačenje ŠDS animalom u odjelu 106 PJ" Sjemeć"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva,
hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7939,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

isakazno u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Sjemeć" Rogatica

VI Dodatne informacije

Procjenjena vrijednost usluge u ljetnoj sezoni : 7.939,00KMANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge iskorištavnja šuma

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

primicanje i privlačenje ŠDS anumalom u odjelu 116 PJ"Sjemeć"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva,
hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7830,99

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

iskazano u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Sjemeć" Rogatica

VI Dodatne informacije

Procjenjena vrijednost usluge u ljetnoj sezoni :7.830,99KMANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge iskorištavanja šuma

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Primicanje i privlačenje ŠDS animalnom zapregom i iznos prostornog drveta u odjelu 124 PJ"Sjemeć"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva,
hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

71177,21

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

iskazano u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Sjemeć" Rogatica

VI Dodatne informacije

Procjenjena vrijednost usluge u ljetnoj sezoni : 71.177,21 KMANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge iskorištavnja šuma

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Primicanj i privlačenje ŠDS animalonom zapregom i iznos prostornog drveta u odjelu 125 PJ"Sjemeć"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva,
hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema Td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18911,90

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Iskazano u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Sjemeć" Rogatica

VI Dodatne informacije

Procjenjena vrijednost usluga u ljetnoj sezoni : 18.911,90 KMANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge iskorištavnja šuma

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Primicanje i privlačenje ŠDS animalonom zapregom i iznos prostornog drveta u odjelu 135 PJ"Sjemeć"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva,
hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8364,90

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

iskazano u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Sjemeć" Rogatica"

VI Dodatne informacije

Procjenjena vrijednost u ljetnoj sezoni :8,364,90KMANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge iskorištavnja šuma

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa,izrada,primicanje i izvoz ŠDS ,iznos prostornog drveta u odjelu 30 PJ"Donja Prača"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva,
hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

36754,34

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Iskazano u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Sjemeć" Rogatica

VI Dodatne informacije

Procjenjena vrijednost usluga u ljetnoj sezoni: 33.418,05KMANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge iskorištavanja šuma

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa i izrada ,primicanje i izvoz ŠDS, iznos prostornog drveta u odjelu 31 PJ" Donja Prača"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva,
hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

68146,91

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

iskazano u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Sjemeć" Rogatica"

VI Dodatne informacije

Procjenjena vrijednost usluge u ljetnoj sezoni : 61.773,53 KMANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge iskorištavnja šuma

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječai izrda, primicanje i izvoz ŠDS, iznos prostornog drveta u odjelu 95 PJ"Donja Prača"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva,
hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

38723,69

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

iskazano u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Sjemeć" Rogatica

VI Dodatne informacije

Procjenjena vrijednost usluga u ljetnoj sezoni: 33.403,79 KMANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge iskorištavanja šuma

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa i izrada ,primicanje i izvoz ŠDS ,iznos prostornog drveta U odjelu 102 PJ "Donja Prača"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva,
hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18292,14

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

iskazano u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Sjemeć" Rogatica

VI Dodatne informacije

Procjenjena vrijednost usluga u ljetnoj sezoni : 13.279,38 KM
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1172-1-2-269-3-572-15.pdf
PODIJELI: