Nabavka usluga štampanja obrazaca za potrebe Odjela za obrazovanje

Datum objave: 04.02.2015. 11:45 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.02.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1157-7-2-34-3-6/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Staniša Čonda
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 240-728
Faks (049) 240-728
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Štampanje obrazaca za potrebe Odjela za obrazovanje LOT 1 - 3


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Štampanje obrazaca za potrebe Odjela za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH LOT 1 - LOT 3

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Tiskani materijal i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka


Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.2.2015.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.2.2015. 11:45:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.2.2015. 12:00:00
Adresa i mjesto Vlada Brčko Distrikta BiH,Odjel za Stručne i administrativne poslove, Pododjel
za javne nabave, kancelarija 68,Bulevar Mira broj 1, 76100,:Brčko

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

TENDERSKA DOKUMENTACIJA SE MOŽE PREUZETI BEZ NAKNADE, LIČNO U KANCELARIJI 68 U ZGRADI VLADE BRČKO
DISTRIKTA BIH, ILI PUTEM POŠTE UZ PISANI ZAHTJEV od 04.02. do 17.02.2015. godineANEKS A

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Staniša Čonda
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-594
Faks (049) 216-594
Elektronska pošta stanisa.conda@bdcentral.net
Internet adresa

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Staniša Čonda
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-594
Faks (049) 216-594
Elektronska pošta stanisa.conda@bdcentral.net
Internet adresaANEKS B

Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 – Štampanje javnih isprava, obrazaca, dokumentacije i evidencije za osnovne škole

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1 – Štampanje javnih isprava, obrazaca, dokumentacije i evidencije za osnovne škole

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Tiskani materijal i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

maksimalno 15 dana od dana izdavanja naloga za nabavu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiHANEKS B

Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 – Štampanje javnih isprava, obrazaca, dokumentacije i evidencije za srednje škole

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2 – Štampanje javnih isprava, obrazaca, dokumentacije i evidencije za srednje škole

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Tiskani materijal i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

maksimalno 15 dana od dana izdavanja naloga za nabavu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiHANEKS B

Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3– Štampanje obrazaca za vozačke ispite

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3– Štampanje obrazaca za vozačke ispite

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Tiskani materijal i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

maksimalno 15 dana od dana izdavanja naloga za nabavu

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1157-7-2-34-3-6-15.pdf
PODIJELI: