Nabavka usluga stručnog obrazovanja za 2020. godinu

Datum objave: 15.01.2020. 12:17 / Izvor: Akta.ba, 08.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

TUZLANSKI KANTON 

JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE TUZLANSKOG KANTONA 

TUZLA

 

Broj: 02-4-1/20

Tuzla, 08.01.2020. godine

 

JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona sa sjedištem u Tuzli, Bosne Srebrene bb, 75000 Tuzla, na osnovu Pravilnika o postupku dodjele Ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 66/16), objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dostavu ponuda za usluge stručnog obrazovanja za 2020. godinu

 

a)        Naziv ugovornog organa

Ugovorni organ: JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona

Adresa: Bosne Srebrene bb, 75000 Tuzla

Identifikacioni broj: 4209206450003

Telefon: 035 306 466

Faks: 035 228 573

web stranica: www.szztk.ba

e-mail: nabavke@szztk.ba

 

b)        Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije

Predmet javne nabavke je pružanje obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja iz oblasti finansija, računovodstva, finansijskog upravljanja i kontrole, interne i eksterne revizije, javnih nabavki, informacionih tehnologija, svih oblasti prava i ostalih oblasti stručnog usavršavanja za 2020. godinu.

Ponuđač dostavlja svoju ponudu, na bazi planiranih usluga stručnog obtazovanja iz naprijed navedenih oblasti sa cijenom istih, tokom 2020. godine. JRJN: 80530000-8.

 

c)         Procijenjena vrijednost nabavke

Procijenjena vrijednost za ovu nabavku iznosi 7.692,31 KM bez PDV-a, odnosno 9.000,00 KM sa PDV-om.

 

d)        Način dostavljanja ponuda

Ponude se mogu dostaviti:

-           Lično

-           Putem pošte

-           Putem faksa

-           Putem e-maila

 

e)        Adresa na koju se dostavljaju ponude

JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Bosne Srebrene bb, 75000 Tuzla

Faks: 035 228 573

E-mail: berisa.ahmetovic@szztk.ba

 

f)         Period na koji se zaključuje ugovor

Ugovori se zaključuju tokom 2020. godine, a zaključuju se na period u zavisnosti od vrste i trajanja usluge, odnosno jednokratno po potrebi. Račun ili faktura će se smatrati zaključenim Ugovorom.

 

g)        Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto i vrijeme)

Krajnji rok za dostavu ponuda je 31.12.2020. godine u JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Bosne Srebrene bb, 75000 Tuzla, do 12:00 sati.

 

h)        Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte

Kontakt osoba: mr.iur. Ahmetović Berisa, stručni saradnik za javne nabavke, opće i pravne poslove

Telefon: 035 306 466 Faks: 035 228 573

Adresa elektronske pošte (e-mail): berisa.ahmetovic@szztk.ba

 

Pripremila:

mr.iur.Ahmetović Berisa, bachelor prava

Stručni saradnik za javne nabavke, opće i pravne poslove

 

v.d. DIREKTOR-a

mr Admir Hukić, dipl.ing.el.

 

Poziv

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: