Nabavka usluga stručnog usavršavanja iz oblasti finansija, računovodstva, finansijskog upravljanja i kontrole, interne i eksterne revizije, javnih nabavki, informacionih tehnologija, svih oblasti prava i ostalih oblasti stručnog usavršavanja za 2020. godinu

Datum objave: 27.01.2020. 15:54 / Izvor: Akta.ba, 27.01.2020.

javni-poziv-za-dostavu-ponuda-za-pruzanje-usluga-strucnog-usavrsavanja-iz-oblasti-finansija-racunovodstva-finansijskog-upravljanja-i-kontrole-interne-i-eksterne-revizije-javnih-nabavki-informacio/ 

Datum: 27.01.2020. 

 

BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI  KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-04-2-363/20
Datum:25.01.2020. godine

 

JAVNI POZIV

za dostavu ponuda za pružanje usluga stručnog usavršavanja iz oblasti finansija, računovodstva, finansijskog upravljanja i kontrole, interne i eksterne revizije, javnih nabavki, informacionih tehnologija, svih oblasti prava i ostalih oblastih stručnog usavršavanja za 2020. godinu

 

Općina Kalesija obljavljuje javni poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga stručnog usavršavanja iz oblasti finansija, računovodstva, finansijskog upravljanja i kontrole, interne i eksterne revizije, javnih nabavki, informacionih tehnologija, svih oblasti prava i ostalih oblasti stručnog usavršavanja za 2020. godinu.

Pozivaju se zainteresovani ponuđači da učestvuju u postupku po ovom javnom pozivu, a u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B. Zakona o javnim nabavkama.

 

 1. Naziv ugovornog organa

Ugovorni organ: Općina Kalesija, Patriotske lige 15, 75260 Kalesija
Identifikacioni broj: 4209305600009
Telefon: 035/367-700
Faks: 035/631-286
Web stranica: www.kalesija.ba 
e-mail: opcina@kalesija.ba

 

 • Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije

Predmet javne nabavke je pružanje usluga stručnog usavršavanja iz oblasti finansija, računovodstva, finansijskog upravljanja i kontrole, interne i eksterne revizije, javnih nabavki, informacionih tehnologija, svih oblasti prava i ostalih oblasti stručnog usavršavanja za 2020. godinu.

 

 • Procijenja vrijednost nabavke

Procijenjena vrijednost za ovu nabavku iznosi 7.692,30 KM (bez PDV-a).

 

 • Način dostavljanja ponuda

Ponude se mogu dostaviti:

 • Lično
 • Putem pošte
 • Putem faksa 
 • Putem e-maila
 •  
 • Adresa na koju se dostavljaju ponude

Općina Kalesija , Patriotske lige 15, 75260 Kalesija

Broj faksa: 035/631-286

E-mail: opcina@kalesija.ba

 

 • Period na koji se zaključuje ugovor

Ugovori se zaključuju tokom 2020. godine, a zaključuje se na periode u zavisnosti od vrste i trajanja usluge, odnosno jednokratno po potrebi. Račun ili faktura će se smatrati zaključenim ugovorom.

 

 • Krajnji rok za dostavu ponude ( datum, mjesto, i vrijeme )

Krajni rok za dostavu ponuda je  31.12.2020. godine do 10 sati.

 

 • Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte

Kontakt osoba: Elvira Mehmedović

Broj telefona : 035/367-700

Broj faksa: 035/631-286

E-mail: opcina@kalesija.ba

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: