Nabavka usluga tehničke podrške uspostavi platforme u cilju prognoze poplava u slivu rijeke Save FFWS (projekat WBIF i Savske komisije) - obezbjeđenje internet usluga

Datum objave: 28.06.2017. 14:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1132-7-2-93-3-78/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE
IDB/JIB 4201295900008
Kontakt osoba Kemal Okić
Adresa Hamdije Ćemerlića 39 a
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 726-400
Faks (033) 726-423
Elektronska pošta info@voda.ba
Internet adresa www.voda.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Telekomunikacijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tehnička podrška uspostavi platforme u cilju prognoze poplava u slivu rijeke Save FFWS (projekat WBIF i Savske komisije) -
obezbjeđenje internet usluga


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Tehnička podrška uspostavi platforme u cilju prognoze poplava u slivu rijeke Save FFWS (projekat WBIF i Savske komisije) -
obezbjeđenje internet usluga.
Svakodnevno korištenje interneta za potrebe rada i radnog procesa u AVP Sava Sarajevo, je standardna tehnička potreba
bez koje je u današnjem trenutku nezamislivo obavljanje ovih funkcionalnosti. AVP Sava Sarajevo je u okviru Projekta
Svjetske banke “Improvement of Joint Actions in Flood Management in the Sava River Basin” Component 2 - Flood
forecasting and warning system for the Sava River Basin – Sava FFWS, dobila ulogu “hosting – duty sistema” (uloga jednog
od tri back-up domaćina sistema). U cilju ispunjavanja tehničkih zahtjeva za potrebe “hosting sistema”, potrebno je
obezbjediti internet konekciju bandwidth 100/100 MBps download/upload. U tom smislu neophodno je obezbjediti stalnu
internet konekciju u AVP Sava koja bi trebala tehnički da omogući normalno funkcioniranje i rad sistema Sava FFWS, kao i
rad stručnih službi i različitih korisničkih aplikacija koje ovise i koje se koriste upotrebom interneta.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72410000-7 Usluge provajdera


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

27000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo, Hamdije Čemerlića 39a i Butile b.b.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

36 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

8.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.7.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 18.7.2017. 12:30:00
Adresa i mjesto Ul. Hamdije Čemerlića, 71000 Sarajevo, 8. sprat, sala za sastanke.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

S obzirom da je tenderska dokumentacija objavljena na portalu „e-Nabavke“: www.ejn.gov.ba ista se može preuzeti samo sa
navedenog portala. Zahtjev za pojašnjenje i druge informacije, mogu da se dobiju isključivo putem portala „e-Nabavke“ na
adresi www.ejn.gov.ba. U suprotnom razmjena informacija nije valjana.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1132-7-2-93-3-78/17
PODIJELI: