Nabavka usluga tehničke zaštite ljudi i imovine općine Lukavac

Datum objave: 26.02.2021. 09:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

719-7-2-2-3-29/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA LUKAVAC
IDB/JIB 4209451920007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Merima Omerdić
Adresa Trg Slobode 1
Poštanski broj 75300 Lukavac (bhp sa)
Općina/Grad Lukavac
Telefon (035) 366-753
Faks (035) 366-703
Elektronska pošta nermina.selimovic@lukavac.ba
Internet adresa www.lukavac.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Lukavac

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge istrage i osiguranja, osim usluga oklopnih vozila

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

TEHNIČKA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE OPĆINE LUKAVAC

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke je tehnička zaštita ljudi i imovine u vlasništvu općine Lukavac i održavanje sistema tehničke zaštite
(sistem protuprovale i sistem video nadzora).

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna zgrada općine Lukavac na adresi Trg Slobode broj 1. i dislocirani objekat arhive općine Lukavac na adresi Žrtava rata
bb u Lukavcu.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Usluge će se pružati u periodu od 06.04.2021. godine do 06.04.2022. godine.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 98,00 %
2 Rok plaćanja 2,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

8.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.03.2021. 10:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto OPĆINA LUKAVAC – SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, TRG SLOBODE BROJ 1,
75300 LUKAVAC
Datum i vrijeme 09.03.2021. 11:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
719-7-2-2-3-29/21
PODIJELI: