Nabavka usluga verifikacije medicinske opreme

Datum objave: 14.07.2017. 13:52 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

755-7-1-72-3-10/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200298890007
Kontakt osoba Midhat Mehmedović
Adresa Bulevar Meše Selimovića 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 712-445
Faks (033) 712-445
Elektronska pošta zzmrks@bih.net.ba
Internet adresa http://www.medicinarada.com.ba/

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Verifikacija medicinske opreme.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Verifikacija medicinske opreme za Internistički kabinet i Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71330000-0 Razne usluge inžinjeringa
Dodatni predmet(i) 50433000-9 Usluge kalibracije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1200,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bulevar Meše Selimovića 2

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ako je navedeno u TD.

III 4. Ograničenja za učešće

Ako je navedeno u TD.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ako je navedeno u TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ako je navedeno u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ako je navedeno u TD.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

24.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.7.2017. 09:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 24.7.2017. 10:00:00
Adresa i mjesto Bulevar Meše Selimovića 2, 71 000 Sarajevo


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Midhat Mehmedović
Adresa Bulevar Meše Selimovića 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 712-445
Faks (033) 712-445
Elektronska pošta zzmrks@bih.net.ba
Internet adresa http://www.medicinarada.com.ba/

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
755-7-1-72-3-10/17
PODIJELI: