Nabavka voća, povrća i orašastih proizvoda

Datum objave: 05.07.2017. 13:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

129-1-1-126-3-24/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU "STUDENTSKI CENTAR" SARAJEVO
IDB/JIB 4200458760008
Kontakt osoba SENADA ŠKAMO
Adresa Podgaj 6
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 569-730
Faks (033) 569-745
Elektronska pošta direkcija@student-centar.ba
Internet adresa www.student-centar.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Jedan lot

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA VOĆA POVRĆA I ORAŠASTIH PROIZVODA


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.7.2017. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 31.7.2017. 10:15:00
Adresa i mjesto Aleje Bosne Srebrene bb objekat A SD Nedžarići, četvrti sprat krilo C,
kancelarija broj 406ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

SVJEŽE VOĆE POVRĆE I ORAŠASTI PROIZVODI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03220000-9 Povrće, voće i orašasti plodovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

100000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TDANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

KROMPIR

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03212100-1 Krompir

III Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

100000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DATO U TD

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
129-1-1-126-3-24/17
PODIJELI: