Nabavka vodomjerila

Datum objave: 27.06.2017. 14:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.06.2017.

OBAVIJEST O NABAVI

784-1-1-24-3-9/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv J.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. KISELJAK
IDB/JIB 4236528970000
Kontakt osoba DRAGO ŽULJEVIĆ
Adresa Žrtava domovinskog rata 6
Poštanski broj 71250 Kiseljak (hp mo)
Općina/Grad Kiseljak
Telefon (030) 879-129
Faks (030) 879-127
Elektronička pošta jp.vik.kiseljak@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Kiseljak

I 5.c. Djelatnost


Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka vodomjerila


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka vodomjerila/mjerača protoka/

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38421100-3 Vodomjeri
Dodatni predmet(i) 38821000-6 Oprema za radijsko daljinsko upravljanje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

95000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ulica Kraljice mira br 50 Kiseljak

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

27.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 27.7.2017. 12:17:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.7.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto Ulica Kraljice mira broj 50 Kiseljak

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije na telefon 030/879-129

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
784-1-1-24-3-9/17
PODIJELI: