Nabavka vodoopskrbnog materijala

Datum objave: 08.03.2021. 13:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.03.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

5522-7-1-14-3-1/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv J.P. VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O ŠIROKI BRIJEG
IDB/JIB 4272193730005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Željko Soldo
Adresa Silvija Strahimira Kranjčevića 29
Poštanski broj 88220 Široki Brijeg (hp mo)
Općina/Grad Široki Brijeg
Telefon (039) 704-881
Faks (039) 704-882
Elektronička pošta vodovod.siroki.brijeg@tel.net.ba
Internet adresa www.viksb.com

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Grad,Široki Brijeg

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava Vodoopskrbnog materijala

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava Vodoopskrbnog materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44115210-4 Materijal za vodoinstalacije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

sukladno T.D

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

49000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sukladno T.D.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

sukladno T.D.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

sukladno T.D

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

sukladno T.D.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

sukladno T.D.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

sukladno T.D.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

sukladno T.D.

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 85,00 %
2 Rok isporuke 15,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

24.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 24.03.2021. 08:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto sukladno T.D.
Datum i vrijeme 24.03.2021. 12:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Željko Soldo
Adresa Silvija Strahimira Kranjčevića 29
Poštanski broj 88220 Široki Brijeg (hp mo)
Općina/Grad Široki Brijeg
Telefon (039) 704-881
Faks (039) 704-882
Elektronička pošta vodovod.siroki.brijeg@tel.net.ba
Internet adresa www.viksb.com

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5522-7-1-14-3-1/21
PODIJELI: