Nabavka vodovodnog materijala, fazonskih komada, vodovodne armature, sitnih fitinga pocinčnih i mesinganih i PVC programa, PE cijevi, vodomjera i kućnih priključaka

Datum objave: 13.07.2017. 11:55 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

256-7-1-18-3-6/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv "CENTAR ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SELA"
IDB/JIB 4401470710003
Kontakt osoba VINKA KALAMANDA
Adresa Jug Bogdana 4-6
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 433-620
Faks (051) 433-625
Elektronska pošta vinka.kalamanda@yahoo.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Banja Luka

I 5.c. Djelatnost


Privreda i finansije

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

50000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka roba: vodovodni materijal, fazonski komadi i vodovodne armature, sitni fiting-pocinčni, mesingani i PVC program,
PE cijevi, vodomjeri, kućni priključak

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka roba: vodovodni materijal, fazonski komadi i vodovodne armature, sitni fiting-pocinčni, mesingani i PVC program,
PE cijevi, vodomjeri, kućni priključak

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44160000-9 Cjevovod, sistemi cijevi, cijevi, strukturne cijevi i srodni artikli


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

50.000 KM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Centra ili po dogovoru skladište ponuđača, udaljeno maksimalno 10 kilometara od sjedišta Centra za razvoj
poljoprivrede i sela Banja Luka UL. Jug Bogdana broj 6.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Način plaćanja: sukcesivno po ispostavljenim fakturama

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi iz člana 45. ZJN-a BiH, a dokazi definisani detaljno u t.d.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je ponuđač registrovan na propisan način za obavljanje predmetne djelatnosti član 46. Zakona o javnim nabavkama BiH

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Bez uslova

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dostaviti dokaze u skladu sa članom 49.Zakona pod a) i d) detaljno definisano u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

24.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.7.2017. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 24.7.2017. 11:15:00
Adresa i mjesto Ul. Jug Bogdana broj 4 Banja Luka

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Uvid i preuzimanje TD se može izvršiti na Portalujavnih nabavki BiH sistem "e-nabavke", te se neće moći vršiti na drugi način.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
256-7-1-18-3-6/17
PODIJELI: