Nabavka zavojnog i medicinskog potrošnog materijala

Datum objave: 14.06.2019. 13:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.06.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

611-1-1-36-3-26/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BOLNICA "DR. MLADEN STOJANOVIĆ"
PRIJEDOR
IDB/JIB 4401532680009
Kontakt osoba Tanja Babić
Adresa Milana Vrhovca 1
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 238-415
Faks (052) 238-428
Elektronska pošta bolnica@prijedor.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Prijedor

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

45

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA ZAVOJNOG I MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA ZAVOJNOG I MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

5.7.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.7.2019. 08:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.7.2019. 10:30:00
Adresa i mjesto Biblioteka JZU Bolnice " Dr Mladen Stojanović" Prijedor


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka rukavica - LOT 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka rukavica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka urinarnih katetera,Foley-LOT 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka urinarnih katetera,Foley

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka PVC jednokratnih katetera - LOT 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka PVC jednokratnih katetera

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka urin kesa - LOT 4

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka urin kesa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka nazogastričnih sondi - LOT 5

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka nazogastričnih sondi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

450,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" Prijedor

ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka AIRWAY-a - LOT 6

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka AIRWAY-a

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka aspiracionih katetera - LOT 7

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka aspiracionih katetera

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2020,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka endotrahealnih tubusa - LOT 8

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka endotrahealnih tubusa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka armiranih endotrahealnih tubusa - LOT 9

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka armiranih endotrahealnih tubusa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6450,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka nosne kanile za kiseonik - LOT 10

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka nosne kanile za kiseonik

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka terapijske subklavije - LOT 11

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka terapijske subklavije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović"ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka I – gel laringealnih maski -LOT 12

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka I – gel laringealnih maski

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6080,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka stileta za endotrahealne tubuse - LOT 13

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka stileta za endotrahealne tubuse

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

60,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka filtera za respirator - LOT 14

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka filtera za respirator

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

150,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka maski za anesteziju - LOT 15

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka maski za anesteziju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33171110-3 Maska za anesteziju


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

520,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka spinalnih igala - LOT 16

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka spinalnih igala

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka aspiracionih setova - LOT 17

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka aspiracionih setova

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka rebrastih cijeva - LOT 18

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka rebrastih cijeva

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka redon boca -LOT 19

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka redon boca

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka redon drenova - LOT 20

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka redon drenova

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

220,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka abdominalnih drenova LOT 21

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka abdominalnih drenova

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka hirurških kaljača - LOT 22

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka hirurških kaljača

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

390,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

23


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka nastavaka za pipete - LOT 23

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka nastavaka za pipete

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

280,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

24


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka predmetnih i pokrovnih stakala - LOT 24

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka predmetnih i pokrovnih stakala

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

690,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

25


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka zavoja - LOT 25

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka zavoja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141113-4 Zavoji


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

26


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka vate - LOT 26

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka vate

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141117-3 Vata


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3050,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

27


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka flastera - LOT 27

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka flastera

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141112-8 Flasteri


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

28


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka drvenih špatula LOT 28

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka drvenih špatula

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

80,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

29


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka prezervativa za sonde bez lubrikansa LOT 29

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka prezervativa za sonde bez lubrikansa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

750,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

30


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka konektora za aspiracione katetere - LOT 30

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka konektora za aspiracione katetere

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

50,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

31


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka aeracionih cjevčica,titanijum, 1,25 mm -LOT 31

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka aeracionih cjevčica, titanijum, 1,25 mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

32


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka ušnog lijevka- LOT 32

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka ušnog lijevka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

33


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka nosnog spekuluma - LOT 33

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka nosnog spekuluma

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

34


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka ušne pincete - LOT 34

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka ušne pincete

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

50,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

35


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka trahealna kanila br. 6 i br. 8 sa kafom - LOT 35

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka trahealna kanila br. 6 i br. 8 sa kafom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

36


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka nesterilnih PVC mantila za kolonoskopije , jednokratni -LOT 36

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka nesterilnih PVC mantila za kolonoskopije , jednokratni

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

37


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka omči za laparoskopske apendektomije 2-0 - LOT 37

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka omči za laparoskopske apendektomije 2-0

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33162200-5 Instrumenti za operacione sale


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2880,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

38


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka fotosenzitivnog sistema za davanje infuzija sa brojačem protoka kapi sa maksimalnim
odstupanjem do 10 % sa luer – lock konekcijom i manuelnim ozračivanjem dužine 150 cm,pojedinačno sterilno
pakovanje - LOT 38

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka fotosenzitivnog sistema za davanje infuzija sa brojačem protoka kapi sa maksimalnim
odstupanjem do 10 % sa luer – lock konekcijom i manuelnim ozračivanjem dužine 150 cm,pojedinačno sterilno
pakovanje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

39


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka briseva za mikrobiologiju - LOT 39

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka briseva za mikrobiologiju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1730,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

40


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka laboratorijskog suđa - LOT 40

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka laboratorijskog suđa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

41


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka materijala za „TEKNO“ - LOT 41

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka materijala za „TEKNO“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

42


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka materijala za „ERBE" -LOT 42

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka materijala za „ERBE"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

43


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka potrošnog materijala za Olympusov gastroskop - LOT 43

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka potrošnog materijala za Olympusov gastroskop

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33162200-5 Instrumenti za operacione sale


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

44


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka Torako drenova sa kopljem - LOT 44

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka Torako drenova sa kopljem

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

210,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" PrijedorANEKS B


Broj lota

45


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka kompleta za bojenje mikroskopskih preparata - LOT 45

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka kompleta za bojenje mikroskopskih preparata

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" Prijedor

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
611-1-1-36-3-26/19
PODIJELI: