Nabavka zdravstvenih usluga (papa nalazi), štampanje obrazaca, servisiranje motornih vozila, prevoz zaposlenika

Datum objave: 12.11.2015. 09:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.11.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

744-1-2-36-3-13/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv J.U.DOM ZDRAVLJA "DR.ISAK SAMOKOVLIJA"
IDB/JIB 4245017870006
Kontakt osoba Mirsada Adrović
Adresa Ferida Dizdarevića bb
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 221-072
Faks (038) 221-028
Elektronska pošta dr.isak@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Goražde

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

zdravstvene usluge -papa nalazi, štampanje obrazacaservis motornih vozila, prevoz zaposlenika

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

zdravstvene usluge-papa nalazi, štampanje obrazaca, redovan servis motornih vozila ugradnja rezervnih dijelova, prevoz
zaposlenika

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 85000000-9 Usluge u području zdravstva i socijalne brige
Dodatni predmet(i) 22458000-5 Materijal štampan po narudžbi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Zakon o javnim nabavkama "Sl.glasnik BiH br: 39/14

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

rješenje iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima u kojima je registrirana djelatnost koja je predmet nadmetanja

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

/

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

usluge papa nalaza- izjava ponuđača da ima profesionalne i i obrazovne kvalifikacije rukovodećeg osoblja, izjava ponuđača o
tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti kojima raspolaže

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.11.2015.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.12.2015. 13:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.12.2015. 13:15:00
Adresa i mjesto Ferida Dizdarevića bb Goražde

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

/


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Mirsada Adrović
Adresa Ferida Dizdarevića bb
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 221-072
Faks (038) 221-028
Elektronska pošta dr.isak@bih.net.ba
Internet adresa /ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

lot 1- zdrasvtvene usluge - papa nalazi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

očitavanje papa nalaza

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 85140000-2 Razne zdravstvene usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

9000 usluga

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u skladu sa izabranom ponudomANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

lot 2 - štampanje obrazaca

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

štampanje po uzorku

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 85140000-2 Razne zdravstvene usluge
Dodatni predmet(i) 22458000-5 Materijal štampan po narudžbi

III Ukupna količina ili obim ugovora

99613

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u skladu sa izabranom ponudomANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

lot 3- servis morotnih vozila

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

servis motornih vozila , njihovih sklopova i podsklosklopova, potrošni materijal za vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 85140000-2 Razne zdravstvene usluge
Dodatni predmet(i) 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim ugovora

210 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u skladu sa izabranom ponudomANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

lot 4 -prevoz zaposlenika

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

prevoz zaposlenika

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 85140000-2 Razne zdravstvene usluge
Dodatni predmet(i) 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

13 korisnika usluga

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u skladu sa izabranom ponudom

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
744-1-2-36-3-13-15.pdf
PODIJELI: