(najava tendera za 2017. godinu) Nabavka časopisa, dijelova za računare, telefonske opreme, kosilice, vodo i elektro materijala, usluge hotelskog smještaja, usluge protuprovalnog i protupožarnog obezbjeđenja objekata, medicinsko obezbjeđenje, servis klima uređaja

Datum objave: 12.07.2017. 14:45 / Izvor: Akta.ba, 12.07.2017.

PLAN NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA2017. GODINU

Sarajevo, februar 2017. godine

 

 

1. UVOD

U skladu sa Finansijskim planom Univerziteta u Sarajevu koji za 2017. godinu iznosi 9.103.889,00 KM, neophodno je provesti postupke javnih nabavki roba, usluga i radova.

Provođenjem postupaka javnih nabavki će se osigurati:

Najefikasniji način korištenjajavnih sredstava s obzirom na svrhu i predmetjavne nabavke,

Izvršenje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa postupcima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskim aktima,

Poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.

 

2. ZAKONSKI OSNOV

Postupak javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu, vršit će se primjenom slijedećih pravnih dokumenata:

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14),

Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u Informacionom sistemu ,,E-nabavke" („Službeni glasnik BiH" broj: 90/14),

Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH" broj: 90/14),

Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnik o otvaranju ponuda („Službcni glasnik BiH" broj: 90/14),

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH" broj: 90/14),

Pravilnik o tbrmi garancije za ozbiljnost ponudc i izvršenje ugovora ("Službeni glasnik BiH broj: 90/14),

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: