(najava tendera za 2017. godinu) Nabavka kancelarijskog materijala, namještaja, knjiga, sitnog inventara, sanacija klizišta, uređenje obale, zbrinjavanje pasa lutalica

Datum objave: 12.07.2017. 14:55 / Izvor: Akta.ba, 12.07.2017.

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Ред. бр.

Назив набавке

Шифра ЈРЈН

Врста поступка

Процијењена максимална бруто вриједност ЈН у КМ са ПДВ-ом

Планирани почетак поступка

Закључује ли се уговор или оквирни споразум

Планирано трајање уговора - оквирног споразума

Извор финансирања

Одјељење за које се

врши набавка и контакт особа за предметну набавку

Напомена

РОБ

_

1.

Набавка горива за моторна возила

09000000-3

Отворени поступак

51.000,00

Март

Уговор

1 година

Буџет

Владан

Миловановић

Кабинет

 

2.

Набавка средстава за хигијену

24960000-1

Конкурентски захтјев

6.000,00

Март

Уговор

1 године

Буџет

Владан

Миловановић

Кабинет

 

3.

Набавка канцеларијског материјала

22000000-0

Конкурентски захтјев

30.000,00

По

потреби

Уговор

По

потреби

Буџет

Миланка Трипић ОФ

 

4.

Набавка прехрамбених пакета

15000000-8

Конкурентски захтјев

10.000,00

По

потреби

Уговор

До 31.12.

2017.

године

Буџет

Бего Бектић ОДДЈС

 

5.

Набавка рачунарске опреме

30213300-8

Конкурентски захтјев

20.000,00

Март

Уговор

По

потреби

Буџет

Владан

Миловановић

Кабинет

 

6.

Набавка возила - Ватрогасно

34115300-9

Конкурентски захтјев

17.000,00

У току године

Уговор

До 31.12.

2017.

године

Буџет

Бего Бектић ОДДЈС

 

7.

Набавка канцеларијског намјештаја

39130000-2

Директни споразум

6.000,00

По

потреби

Уговор

По

потреби

Буџет

Владан

Миловановић

Кабинет

 

8.

Набавка опреме за СШЦ

 

Конкурентски захтјев

10.000,00

У току године

Уговор

До 31.12.

2017.

године

Буџет

Бего Бектић ОДДЈС

 

9.

Набавка књига за библиотеку

22113000-5

Директни споразум

4.500,00

Октобар ануар

Уговор

Новемба Р

Буџет

Бего Бектић ОДДЈС

 

 
 

 

10.

Набавка ситног инветара

 

Директни споразум

5.000,00

У току године

Уговор

До 31.12.

2017.

године

Буџет

Владан

Миловановић

Кабинет

11.

Набавка остале опреме

 

Отворени поступак

92.500,00

У току године

Уговор

До 31.12.

2017.

године

Буџет

Владан

Миловановић

Кабинет

12.

Набавка и испорука садница малине и садница шљиве

02511000-9

Конкурентски захтјев

50.000,00

Март

Уговор

Април

Буџет

ОПР и Кабинет начелника

13.

Набавка грађевинског и електро-вод.материјала

28810000-3

Конкурентски захтјев

80.000,00

Март

Уговор

Јун

Буџет

Бојан Јосиповић ОПУИСКП

Укупно робе

382.000,00

 

УСЛУГЕ

1.

Услуге одржавања објеката друмског саобраћаја

28813900-3

Отворени поступак

200.000,00

Март

Уговор

До 31.12.

2017.

године

Буџет

Бојан Јосиповић ОПУИСКП

2.

Услуге санације клизишта

90122124-3

Конкурентски захтјев

30.000,00

У току године

Уговор

До 31.12.

2017.

године

Буџет

Бојан Јосиповић ОПУИСКП

3.

Услуге уређења обале језера и Ријеке Дрине

45246000-3

Конкурентски захтјев

20.000,00

У току године

Уговор

До 31.12.

2017.

године

Буџет

Бојан Јосиповић ОПУИСКП

4.

Услуге одржавања путничких возила

50110000-9 50100000-6

Директни споразум

6.000,00

Март

Уговор

1 година

Буџет

Владан

Миловановић

Кабинет

5.

Одржавање опреме - копир апарата и рачунарске опреме

50300000-8

Директни споразум

6.000,00

Март

Уговор

1 година

Буџет

Весна Кочевић ОФ

6.

Одржавање уличне расвјете

50232100-1

Конкурентски захтјев

18.000,00

Март

Оквирни споразум

1 године

Буџет

Бојан Јосиповић ОПУИСКП

7.

Услуге штампања, графичке обраде и копирања

79820000-8

Директни споразум

6.000,00

Март

Оквирни споразум

1 године

Буџет

Владан

Миловановић

Кабинет

 

 

8.

Услуге објављивања тендера,огласа и инфомисања

79341000-6

Конкурентски захтјев

12.000,00

Март

Уговор

1 година

Буџет

Садмир Нукић ООУ

9.

Услуге израде плана некретнина и пројеката

71242000-6

Конкурентски захтјев

61.000,00

Март

Уговор

1 година

Буџет

Бојан Јосиповић ОПУИСКП

10.

Услуге техничке подршке трезора

48200000-0 48219700-3

Директни споразум

6.000,00

По

потреби

Уговор

По

потреби

Буџет

Весна Кочевић ОФ

11.

Услуге зимске службе

90212000-6 90213000-3

Конкурентски захтјев

80.000,00

15.Октоба

2017.

године

Уговор

15. Март 2018. године

Буџет

Бојан Јосиповић ОПУИСКП

12.

Услуге за противградну превентиву

45246000-3

Конкурентски захтјев

27.000,00

Март

Уговор

1 година

Буџет

Бего Бектић ОДДЈС

13.

Услуге збрињавања паса луталица

77400000

Директни споразум

6.000,00

По

потреби

Уговор

По

потреби

Буџет

Дане Катанић ОПР

14.

Услуге репрезентације у земљи

55000000-0

Директни споразум

20.000,00

Март

Уговор

1 година

Буџет

Младен Грујичић

Начелник

општине

15.

Услуга превоза ученика

60000000-8 60112000-6

Конкурентски захтјев

200.000,00

Март

Уговор

1 година

Буџет

Бего Бектић ОДДЈС

16.

Израда Мастер плана Сребренице - апликације ЕУ Главни град културе

71242000-6

Отворени поступак

300.000,00

Март

Уговор

1 година

Буџет

ОПР и Кабинет начелника

17.

Израда шумско-планске основе

77200000-2

Конкурентски захтјев

80.000,00

Март

Уговор

До 31.12.

2017.

године

Буџет

Дане Катанић ОПР

18.

Израда просторно- планске документације

71240000-2

Конкурентски захтјев

20.000,00

Мај

Уговор

До 31.12.

2017.

године

Буџет

Бојан Јосиповић ОПУИСКП

Укупно услуге

1.098.000,0 0

 

РАДОВИ

 

 

1.

Изградња осталих грађевинских објеката

45000000-7

Конкурентски захтјев

200.000,00

Април

Уговор

До 31.12.

2017.

године

Буџет

Бојан Јосиповић ОПУИСКП

2.

Електрификација нисконапонске мреже

45000000-7 45231400-9

Конкурентски захтјев

100.000,00

Април

Уговор

До 31.12.

2017.

године

Буџет

Бојан Јосиповић ОПУИСКП

3.

Изградња водовода

45000000-7

Конкурентски захтјев

10.000,00

По

потреби

Уговор

По

потреби

Буџет

Бојан Јосиповић ОПУИСКП

4.

Изградња и уређење гробаља и мезарја

45215400-1

Конкурентски захтјев

30.000,00

По

потреби

По потреби

По

потреби

Буџет

Бојан Јосиповић ОПУИСКП

5.

Локални путеви - финансирање и суфинасирање

45233120-6

Отворени поступак

1.000.000,0 0

Март

Оквирни споразум

До 31.12.

2017.

године

Буџет

Бојан Јосиповић ОПУИСКП

Укупно радови

1.340.000,00

 

УКУПНО

2.820.000,00

 

 

 

Начелник

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: