(najava tendera za 2017. godinu) Nabavka kancelarijskog materijala, tonera, materijala za čišćenje, za tekuće održavanje zgrade, održavanje opreme, radne odjeće i obuće, sitnog inventara, usluga pretplate, prevoza, tekućeg održavanja zgrade, popravke i održavanja opreme, osiguranja uposlenika, štampanja, serisiranja PP aparata, čišćenja dimnjaka, reprezentacije, organizacije seminara, sistematskog pregleda zaposlenih, oglašavanja, izvođenje radova na rekonstrukciji školske zgrade

Datum objave: 26.07.2017. 09:35 / Izvor: Akta.ba, 05.05.2017.

Plan nabavki 2017 Tekstilna skola

 

Organizacija: 

JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn

Faza postupka: 

Plan nabavki

Objavljen/dopunjen/izmijenjen/Ne donosi se: 

Objavljen

Datum plana nabavki: 

15.02.2017

Prilog/prilozi PDF (plan i izmjene) : 

 odluka_o_usvajanju_plana_javnih_nabavki_2017.pdf

Datum unosa: 

05.05.2017

Nadlezno ministarstvo: 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

 

 

Djel. br. 01-239/2017.

Sarajevo, 15.2.2017. godine

 

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama BIH(„ Službeni glasnik BIH" broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BIH" broj 90/14) i Nacrta Budžeta škole za 2017 godinu, Školski odbor na sjednici održanoj 15.2.2017 godine d o n i o j e:

 

ODLUKU

O usvajanju plana javnih nabavki za 2017 godinu

 

I

Usvaja se Plan javne nabavke roba, usluga i radova Javne ustanove Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo za period 01.1.2017. godinu do 31.12.2017 godine, kako slijedi:

 

Plan javnih nabavki za 2017.godinu

I - Ukupan plan izdataka za usluge , opremu, materijal i inventar za 2017.g.

 

 

RED BR

PREDMET NABAVKE

ŠIFRA JRJN

PROCIJENJE

NA

VRIJEDNOST

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM TRAJANJA UGOVORA

IZVOR

FINANSIRANJA

ekonomski kod

 

ROBE

 

 

 

1

KANCELARIJSKI MATERIJAL

301970 00-6

4.500,00

DIREKTNI

I KVARTAL

jedna godina

BUDŽET/SOP RIH

613400

 

2

TONERI

301251 20-8

500,00

DIREKTNI

I KVARTAL

jedna godina

BUDŽET/SOP RIH

613400

 

3

MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE

398000 00-0

5.500,00

DIREKTNI

I KVARTAL

jedna godina

BUDŽET/SOP RIH

613400

 

4

MATERIJAL ZA TEKUĆE

ODRŽAV.ZGRADE

445000 00-5

6.000,00

DIREKTNI

I KVARTAL

jedna godina

BUDŽET/SOP RIH

613700

 

5

PRETPLATA SLUŽBENI LIST,FEB,NAŠA ŠKOLA

222110 00-2

600,00

DIREKTNI

I KVARTAL

jedna godina

SOPRIH

613900

 

6

MATERIJAL ZA

ODRŽAVANJE

OPREME

316814 10-0

2.500,00

DIREKTNI

I KVARTAL

jedna godina

BUDŽET/SOP RIH

613700

 

7

IZDACI ZA OBRAZOVNA

391622 00-7

2.500,00

DIREKTNI

I KVARTAL

jedna godina

BUDŽET/SOP RIH

613400

 

 

POMAGALA

 

 

 

 

 

 

 

 

8

IZDACI ZA RADNU ODJEĆU I OBUĆU

181100 00-3

500,00

DIREKTNI

I KVARTAL

jedna godina

BUDZET/SOP RIH

613400

 

9

SITAN INVENTAR

445100 00-8

1.000,00

DIREKTNI

I KVARTAL

jedna godina

BUDŽET

613400

 

10

NABAVKA OPREME

 

5.000,00

DIREKTNI

I KVARTAL

jedna godina

SOPRIH

821300

UKUPNO

 

28.600,00

 

 

 

 

 

USL1

UGE II

 

1

USLUGE PREVOZA

635200 00-0

700,00

DIREKTNI

I

KVARTAL

jedna godina

BUDŽET

613500

2

USLUGE TEKUĆEG

ODRŽAVANJA

ZGRADE

500000 00-5

700,00

DIREKTNI

I

KVARTAL

jedna godina

BUDŽET/SOP RIH

613700

3

USLUGE POPRAVKE I ODRŽAVANJA OPREME

504000 00-9

4.000,00

DIREKTNI

I

KVARTAL

jedna godina

BUDŽET/SOP RIH

613700

4

USLUGE

OSIGURANJA

UPOSLENIKA

665000 00-5

2.200,00

DIREKTNI

I

KVARTAL

jedna godina

BUDŽET

613800

5

USLUGE ŠTAMPANJA

220000 00-0

500,00

DIREKTNI

I

KVARTAL

jedna godina

SOPRIH

613900

6

USLUGE SERISIRANJA PP APARATA

504132 00-5

800,00

DIREKTNI

I

KVARTAL

jedna godina

BUDŽET/SOP RIH

613700

7

USLUGE ČIŠĆENJA DIMNJAKA

909150 00-4

1.000,00

DIREKTNI

I

KVARTAL

jedna godina

BUDŽET/SOP RIH

613700

8

USLUGE

REPREZENTACIJE

392220 00-4

3.000,00

DIREKTNI

I

KVARTAL

jedna godina

SOPRIH

613900

9

USLUGE

ORGANIZACIJE

SEMINARA

805300 00-8

2.000,00

DIREKTNI

I

KVARTAL

jedna godina

SOPRIH

613900

10

USLUGE SISTEMATSKOG PREGLEDA ZA ZAP.

851000 00-0

2.000,00

DIREKTNI

I

KVARTAL

jedna godina

BUDŽET/SOP RIH

613900

11

OSTALE

NESPOMENUTE

USLUGE(oglasi,...)

 

5.000,00

DIREKTNI

I

KVARTAL

jedna godina

BUDŽET/SOP RIH

613900

UKUPNO

 

21.900,00

 

 

 

 

 

RADOVI III

 

1

REKONSTRUKCIJA ŠKOLSKE ZGRADE

454500 00-6

5.000,00

DIREKT NI

I KVARTAL

jedna godina

SOPRIH

821600

UKUPNO

 

5.000,00

 

 

 

 

 

IZUZEĆE OD PRIMJENE ZJN IV

 

KJKP"GRAS"; naknade troškova prevoza

 

33.300,00

 

 

jedna godina

BUDŽET

611211

 

IZDACI ZA ENERGIJU

 

35.000,00

 

 

jedna godina

BUDŽET

613200

 

IZDACI ZA

KOMUNALNE

USLUGE

 

9.500,00

 

 

jedna godina

BUDŽET

613300

 

UKUPNO

 

77.800,00

 

 

 

 

 

OSTALI IZDACI V

 

Izdaci po osnovu ugovora o djelu, porezi...

 

18.900,00

 

 

jedna godina

SOPRIH

613900

 

PUTNI TROŠKOVI

 

2.500,00

 

 

jedna godina

SOPRIH

613100

 

UKUPNO

 

21.400,00

 

 

 

 

 

 

 

SVEGA

 

154.700,00

 

 

 

 

 

 

 

II

Planirane javne nabavke će se provoditi radi obavljanja redovnih aktivnosti, a procjena vrijednosti utvrđena je na osnovu analize potrošnje predhodne godine, računajući i procjenu porasta cijena na tržištu.

 

III

Plan javne nabavke roba, usluga i radova Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn, primjenjivat će se u skladu sa Budžetom za 2017 godinu, raspoloživim sredstvima i potrebama ove Javne ustanove.

 

IV

Ova odluka stupa na snagu, danom donošenja, a primjenjuje se od 01.1.2017 godine i objavit će se na web portalu Škole.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: