(najava tendera za 2020. godinu) Nabavka fotokopir papira, knjiga za biblioteku, službenih novina, stručnih časopisa i drugog štampanog materijala, kancel. i komp.mašine, opreme i potrepština osim namještaja i paketa progr.podrške, električne mašine, oprema i potroš.materijal, radijska, televizijska, komunikac.i srodna oprema,sigurnosna, vatrogas.i odbramb.oprema, muzički instrumen.spotrska opr.i materijali za umjetnost, laboratorijska oprema, namještaj, sredstva za čišćenje, građevinske konstrukcije i materijali, programski paketi i inform.sistemi, usluge instaliranja (osim programske podrške), hotela, restorana i trgovine na malo, prevozne usluge, prateće ili pomoćne usluge prevoza (usluge putnih agencija), poštanske, telekomunikacijske, komunalne, finansijske i usluge osiguranja, usluge informacijske tehnologije (savjetovanje, internet i podrška), poslovne usluge (pravo, marketing, savjetovanje, štampanje, sigurnost), usluge obrazovanja i osposobljavanja, usluge u području zdravstva i socijalne brige, rekreacije, kulture i sporta, ostale javne, društvene i lične usluge, građevinski radovi

Datum objave: 22.02.2021. 12:15 / Izvor: Akta.ba, 22.02.2021.

(najava tendera)Plan nabavki JU OŠ Nafija Sarajlić 2020


Organizacija:

JU OŠ "Nafija Sarajlić"

Faza postupka:

Plan nabavki

Objavljen/dopunjen/izmijenjen/Ne donosi se:

Objavljen

Datum plana nabavki:

20.03.2020

Prilog/prilozi PDF (plan i izmjene):

scan10001_1.pdf

scan10002_2.pdf

scan10003_1.pdf

Datum unosa:

22.02.2021

Nadlezno ministarstvo:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: