(najava tendera za 2020. godinu) Nabavka i isporuka hlora za dezinfekciju vode za lok. vodovode, hrane i prehrambenih artikala, nagrada za manifestaciju Izbor sportiste godine 2020, materijala za održavanje čistoće, sjemenskog materijala, toplog obroka/sendviča za potrebe školske djece- takmičenja, majica, namjenskih mašina/trimera za materijalno opremanje struktura CZ, pumpe za vodu, ruksaka za gašenje požara i turbo mlaznica- za potrebe VD Vogošća, cvijetnih aranžmana za potrebe Općine Vogošća, implementacija sistema javnih bicikala u centralnom dijelu općine Vogošća, vatrogasnih potisnih crijeva, mlaznica i aparata za gašenje požara, zastava za jarbole, radne odjeće, ruksaka, pernica i školskog pribora za prvačiće, zaštitne odjeće za organizovane strukture CZ, motornog vozila za potrebe Službe PMP (patronažno vozilo), građevinsko- zanatskog materijala, stočne hrane, radio veze (mobilni radio uređaji i ručne radio stanice), sadnica, pružanje usluga iz oblasti računovodstva, revizije, fiskalne politike i primjene propisa, konsultantskih usluga iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole, bankarske usluge depozitni račun, trans. račun za potrebe općeg fonda i trans. račun namjenskih grantova i donacija, usluge keteringa, privremeni i povremeni prevoz školske djece, usluge kablovskog operatera za potrebe OC CZ, osiguranje vozila, usluge kopiranja planova i karata, formata A0+, A0, A1, A2 i A3+, izrada Elaborata za implementaciju sistema javnih bicikala u centralnom dijelu općine Vogošća, analiza higijenske ispravnosti vode na lokalnim vodovodima, hotelsko- ugostiteljske usluge za potrebe Općine Vogošća, pranje vozila, usluge deratizacije i sanitacije, servisiranje i opravka računarske opreme, održavanje web portala Općine Vogošća, održavanje fontana, štampanje, izrada tehničke dokumentacije na nivou elaborata i izvedbenog projekta za sanaciju i rekonstrukciju lokalnih puteva, izrada Elaborata čišćenja korita rijeke Vogošće, izrada adresnog registra, servisiranje klima uređaja u zgradi Općine Vogošća, usluge osiguranja, nabavka i ugradnja turističke signalizacije na području općine Vogošća, Rekonstrukcija atletske staze na stadionu Hakija Mršo, sanacija poslovnih prostorija u ul. P.O. Zvijezda, izgradnja i sanacija spomen obilježja, izgradnja separatne kanalizacije u naselju Rosulje, izgradnja kontejnerskih niša, izgradnja centra za zdravo starenje, popravka i sanacija dječijih sportskih igrališta, izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara

Datum objave: 17.01.2020. 14:09 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.01.2020.


PLAN NABAVKI ZA 2020 GODINU

Naziv ugovornog organa: OPĆINA VOGOŠĆA

IDB/JIB: 4200329360001

Vrsta ugovornog organa: Institucija vlasti

Nivo ugovornog organa: Općinski nivo

Djelatnost: Izvršna vlast

Datum usvajanja budzeta: 26.12.2019.

 

 

R. br

Naziv predmeta nabavke

CPV kod

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Nabavka po Posebnoj odluci?

Izvor finansiranja

Napomena

Robe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nabavka i isporuka hlora za dezinfekciju vode za lok. vodovode

24311900-6 (Hlor)

6.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

2

Nabavka hrane i prehrambenih artikala (ishrana za povj. CZ)

15000000-8 (Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi)

1.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

3

Nabavka nagrada za manifestaciju "Izbor sportiste godine 2020"

22312000-0 (Slike)

6.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

4

Nabavka materijala za održavanje čistoće

39800000-0 (Proizvodi za čišćenje i poliranje)

2.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

5

Nabavka

sjemenskog materijala

03111700-9 (Sjeme povrća)

20.000,00

Konkurentski zahtjev

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

6

Podrška plast. proizvodnji/nab avka plastenika

03144000-2

(Poljoprivredne

potrepštine)

85.470,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

7

Nabavka toplog obroka/sendviča za potrebe školske djece- takmičenja

15811511-1

(Pripremljeni

sendviči)

2.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

8

Nabavka majica "Čista i lijepa Vogošća"

18235300-8 (Majice)

5.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

9

Nabavka nagrada za osnovne škole, "Čista i lijepa Vogošća"

30213100-6 (Laptopi)

4.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

10

Nabavka namjenskih mašina/trimera za materijalno opremanje struktura CZ

16311100-9 (Kosilice za travnjake, parkove ili sportske terene)

5.980,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

11

Nabavka pumpe za vodu, ruksaka za gašenje požara i turbo mlaznica- za potrebe VD Vogošća

42122130-0 (Pumpe za vodu)

4.270,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

12

Nabavka cvijetnih aranžmana za potrebe Općine Vogošća

03121210-0

(Cvjetni

aranžmani)

1.700,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

13

Nabavka i implementacija sistema javnih bicikala u centralnom dijelu općine Vogošća

34430000-0 (Bicikli)

55.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

14

Nabavka vatrogasnih potisnih crijeva, mlaznica i aparata za gašenje požara

35110000-8

(Vatrogasna

oprema,

oprema za

spašavanje i

sigurnosna

oprema)

2.990,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

15

Nabavka zastava za jarbole

35821000-5 (Zastave)

6.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

16

Nabavka radne odjeće

18110000-3 (Radna odjeća)

1.700,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

17

Nabavka ruksaka, pernica i školskog pribora za prvačiće

18931100-5 (Ruksaci)

15.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

18

Nabavka zaštitne odjeće za organizovane strukture CZ

18130000-9 (Posebna radna odijela)

15.380,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

19

Nabavka zaštitne obuće za organizovane strukture CZ (Crveni križ, povjerenici CZ, KJKP Park itd.)

18830000-6 (Zaštitna obuća)

5.980,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

20

Nabavka znakova za uzbunjivanje

31523200-0 (Znakovi sa stalnim

obavještenjima)

425,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

21

Nabavka motornog vozila za potrebe Službe PMP (patronažno vozilo)

34114122-0 (Vozila za prevoz pacijenata)

21.360,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

22

Nabavka zamjenskog potrošnog materijala za opremanje Službe PMP

33141113-4 (Zavoji)

850,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

23

Nabavka građevinsko- zanatskog materijala

44110000-4 (Građevinski materijali)

34.188,00

Konkurentski zahtjev

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

24

Nabavka stočne hrane

03211400-7 (Ječam)

27.000,00

Konkurentski zahtjev

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

25

Nabavka radio veze (mobilni radio uređaji i ručne radio stanice)

32570000-9

(Komunikacijska

oprema)

14.520,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

26

Nabavka namjenskog motornog vozila za potrebe  opremanja OŠ CZ

34113200-4

(Terenska

vozila)

17.050,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

27

Podrška voćarskoj proizvodnji- nabavka sadnica

03451100-7 (Sadnice)

6.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

28

Nabavka ogrijeva za korisnike socijalne pomoći

03413000-8 (Drvo za ogrjev)

6.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

29

Nabavka repromaterijala za opremanje OŠ CZ i

povjerenika CZ (lanci, turpije, noževi itd.)        

44540000-7 (Lanac)

850,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

Usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pružanje usluga iz oblasti računovodstva, revizije, fiskalne politike i primjene propisa

79212500-8 (Usluge

računovodstvene revizije)

6.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

2

Pružanje konsultantskih usluga iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole

79200000-6 (Računovodstve ne, revizorske i porezne usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

3

Bankarske usluge (depozitni račun, trans. račun za potrebe općeg fonda i trans. račun namjenskih grantova i donacija

66112000-8 (Usluge vezane za depozite)

4.130,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

4

Bankarske usluge-vođenje trans. računa posebnih naknada za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća

66110000-4

(Bankarske

usluge)

550,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

5.

Usluga catering-a

55520000-1

(Usluge

dostavljanja

pripremljene

hrane

(catering))

15.000,00

Postupak po Pravilniku o neprioritetnim uslugama (Aneksa II dio B)

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

6

Bankarske

usluge-vođenje

trans. računa

vlastitih

namjenskih

prihoda

66110000-4

(Bankarske

usluge)

900,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

7

Privremeni i povremeni prevoz školske djece

60140000-1 (Vanredni putnički prevoz)

6.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

8

Usluga kablovskog operatera za potrebe OC CZ

92232000-6 (Kablovska TV)

220,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

9

Tehnička

zaštita, izlazak u

slučaju

aktivacije

alarma, red.

mjesečno

održavanje i

servisiranje

postojećeg

sistema

videonadzora

79713000-5 (Zaštitarske službe)

1.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

10

Osiguranje vozila

66514110-0

(Usluge

osiguranja

motornih

vozila)

6.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

11

Usluga kopiranja planova i karata, formata A0+, A0, A1, A2 i A3+

79521000-2

(Usluge

fotokopiranja)

1.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

12

Izrada Gl.

projekta

izmještanja

dionice

vrelovoda na

lokalitetu

planiranog

mosta u Novoj

industrijskoj

zoni

71222000-0 (Arhitektonske usluge za površine na otvorenom)

5.800,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

13

Izrada Elaborata za implementaciju sistema javnih bicikala u centralnom dijelu općine Vogošća

71000000-8

(Arhitektonske,

građevinske,

tehničke i

inspekcije

usluge)

2.500,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

14

Analiza higijenske ispravnosti vode na lokalnim vodovodima

85148000-8 (Usluge medicinskih analiza)

6.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

15

Hotelsko- ugostiteljske usluge za potrebe Općine Vogošća

55300000-3

(Usluge

restorana i

usluge

posluživanja

hranom)

25.600,00

Postupak po Pravilniku o neprioritetnim uslugama (Aneksa II dio B)

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

16

Pranje

službenih vozila

50112300-6 (Pranje automobila i slične usluge)

750,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

17

Usluge deratizacije i sanitacije

90923000-3

(Usluge

deratizacije)

2.130,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

18

Servisiranje i opravka računarske opreme za potrebe Općine Vogošća

50312000-5 (Održavanje i popravak kompjuterske opreme)

6.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

19

Servisiranja i opravke službenih automobila

50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)

6.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

20

Postavljanje i izrada bilborda, plakata, postera, bandarola za potrebe Općine Vogošća

79342200-5

(Usluge

reklamiranja)

6.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

21

Održavanje web portala Općine vogošća

48224000-4 (Programski paket za uređivanje web- stranice)

2.100,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

22

Pružanje usluge tehničkog pregleda službenih vozila

71631200-2 (Usluge tehničkog pregleda vozila)

1.450,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

23

Usluga

održavanja

fontana

50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)

6.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

24

Štampanje obrazaca i izrada plaketa i grbova za potrebe Općine Vogošća

79810000-5

(Usluge

štampanja)

15.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

25

Izrada tehničke dokumentacije na nivou elaborata i izvedbenog projekta za sanaciju i rekonstrukciju lokalnih puteva

71200000-0 (Arhitektonske i srodne usluge)

90.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Okvirni

sporazum na 2 godine

26

Izrada Elaborata čišćenja korita rijeke Vogošće

71220000-6 (Usluge projektiranja u arhitekturi)

6.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

27

Popravka,

instalacija i

održavanje

telefonskih i

računarskih

(mrežnih)

instalacija

50334110-9

(Usluge

održavanja

telefonske

mreže)

4.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

28

Prevoz školske djece

60000000-8 (Prevozne usluge (osim prevoza otpada))

270.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Okvirni

sporazum na 3 godine

Predviđena E- aukcija

29

Izrada Idejnog projekta sa predmjerom i predračunom radova za izgradnju dva dječija igrališta

71200000-0 (Arhitektonske i srodne usluge)

6.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

30

Izrada adresnog registra

71250000-5 (Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

31

Montaža, demontaža, balansiranje guma i nabavka guma za službena motorna vozila Općine Vogošća

50112200-5 (Usluge održavanja vozila)

6.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

32

Servisiranje i opravka kopir aparata sa

50313100-3

(Usluge

popravka

850,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

 

zamjenom dijelova u zgradi Općine

fotokopirnih uređaja)

 

 

 

 

 

 

 

33

Usluga tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Općine Vogošća

50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)

12.500,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Okvirni

sporazum na 2 godine

Predviđena E- aukcija

34

Izrada projekta izgradnje pješačke staze od BP "Bešlić" do naselja Gora, uz magistralni put M18, sa javnom rasvjetom (po fazama)

71200000-0 (Arhitektonske i srodne usluge)

12.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

35

Izrada projekta sanacije pješačkih staza, platoa i parka u zoni izgradnje kružnih tokova na ulazu u Vogošću

71200000-0 (Arhitektonske i srodne usluge)

10.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

36

Izrada izvedbenog projekta vanjskog uređenja oko objekta MZ Svrake i sportskog stadiona u Svrakama

71200000-0 (Arhitektonske i srodne usluge)

10.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

37

Izrada Idejnog i Glavnog projekta vodovodne mreže u naselju Gornja Jošanica I

71200000-0 (Arhitektonske i srodne usluge)

8.500,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

38

 

 

10.000,00

 

Po potrebi

 

Ne

 

 

 

Izrada Glavnog projekta vodovodne mreže u naselju Orahov brijeg

71200000-0 (Arhitektonske i srodne usluge)

 

Otvoreni postupak

 

 

 

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

39

Izrada Idejnog i Glavnog projekta izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Gornja Jošanica III

71200000-0 (Arhitektonske i srodne usluge)

7.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

40

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije hidrantske mreže u zgradi Općine Vogošća

71200000-0 (Arhitektonske i srodne usluge)

6.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

41

Usluga revizije finansijskog izvještaja Budžeta Općine Vogošća za 2019. godinu

79212100-4 (Usluge finansijske revizije)

6.000,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

42

Provođenje obuke ILS (Imediante life support) pripadnika Službe PMP

80510000-2 (Usluge specijalističke obuke)

5.340,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

43

Servisiranje klima uređaja u zgradi Općine Vogošća

50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)

5.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

44

Izrada elaborata nabavke i ugradnje usporivača brzine motornih

71200000-0 (Arhitektonske i srodne usluge)

15.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

 

vozila na lokalnim i nekategorisanim putevima na području općine Vogošća

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Izrada

projektne

dokumentacije

"Reflektorsko

osvjetljenje

džamije

Vogošća"

71200000-0 (Arhitektonske i srodne usluge)

5.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

46

Izrada projekta rekonstrukcije saobraćajnice u ulicama Krivoglavci I i Svrake IV

71200000-0 (Arhitektonske i srodne usluge)

20.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

47

Osiguranje imovine Općine Vogošća i MZ

66515200-5 (Usluge osiguranja imovine)

6.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

48

Izrada

saobraćajnog projekta dijela lokalnih saobraćajnica na području općine Vogošća

71200000-0 (Arhitektonske i srodne usluge)

10.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

49

Izrada elaborata provjere ograničenja nosivosti na lokalnim i nekategorisanim putevima na području općine Vogošća

71200000-0 (Arhitektonske i srodne usluge)

10.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

50

Usluga održavanja II redovne

72225000-8 (Usluge ocjene i ispitivanja

1.470,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

 

nadzorne

provjere

sistema

upravljanja

kvalitetom

osiguranja

kvaliteta

sistema)

 

 

 

 

 

 

 

51

Usluga prodaje administrativnih taksenih maraka za potrebe Općine Vogošća

75110000-0 (Opće usluge javne uprave)

3.040,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

52

Provođenje obuke

spašavanja na vodi i pod vodom pripadnika Službe za zaštitu od požara

80500000-9 (Usluge obuke)

4.270,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

53

Izrada projekta mosta preko Jošaničkog potoka, na priključku kraka ulice G. Jošanica I (kod izletišta)

71200000-0 (Arhitektonske i srodne usluge)

6.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

54

Osiguranje uposlenika

66510000-8

(Usluge

osiguranja)

6.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

55

Usluge popravki i održavanja opreme CZ

50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)

850,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

Radovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nabavka i ugradnja turističke signalizacije na području općine Vogošća

34992000-7 (Znakovi i svjetleći znakovi)

800,00

Direktni sporazum

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

 

2

Rekonstrukcija atletske staze na stadionu "Hakija Mršo"

45236100-1 (Radovi na površinskom sloju za razne sportske

600.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Okvirni

sporazum na 3 godine

Predviđena E- aukcija

3

Sanacija poslovnih prostorija u ul. P.O. Zvijezda

45213100-4 (Građevinski radovi na poslovnim zgradama)

26.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

4

Izgradnja i sanacija spomen obilježja

45212314-0 (Građevinski radovi na historijskom spomeniku ili spomen-domu)

80.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Okvirini sporazum na 2 godine

Predviđena E- aukcija

5

Izgradnja separatne kanalizacije u naselju Rosulje

45232410-9 (Radovi na kanalizacijskoj mreži)

1.282.051,28

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Okvirni

sporazum na 3 godine

Predviđena E- aukcija

6

Izgradnja separatne kanalizacije u naselju Orahov brijeg

45232410-9 (Radovi na kanalizacijskoj mreži)

1.282.051,28

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Okvirni

sporazum na 3 godine

Predviđena E- aukcija

7

Izvođenje kanalizacionih priključaka (110 kišnih i 110 fekalnih) u naselju Hotonj IV-I i II faza

45231300-8 (Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i

kanalizaciju)

200.804,44

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

8

Izvođenje

radova na

redovnom

održavanju

lokalnih i

nekategorisanih

saobraćajnica,

45233141-9 (Radovi na održavanju cesta)

610.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Okvirni

sporazum na 3 godine

Predviđena E- aukcija

 

trotoara, pješačkih staza, trgova, platoa i parkinga na području općine Vogošća

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Izvođenje radova na rehabilitaciji saobraćajnice u dijelu ulice Kobilja Glava

45233140-2

(Cestovni

radovi)

155.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Zajednička nabavka sa Direkcijom za puteve KS Predviđena E- aukcija

10

Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u dijelu ulice

Krivoglavci-II faza

45231113-0 (Radovi zamjene cjevovoda)

170.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

11

Hitne

intervencije na

komunalnoj

infrastrukturi

45111290-7 (Osnovni komunalni radovi)

86.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Okvirni

sporazum na 2 godine

Predviđena E- aukcija

12

Izgradnja i popravka nastrešnica na autobuskim stajalištima

45213315-4 (Građevinski radovi na nadstrešnicama na autobuskoj stanici)

25.641,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

13

Postavljanje zaštitne ograde na stadionu "Ešref

Pustahija-Ešo" u Svrakama

45212224-2 (Građevinski radovi na stadionu)

75.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

14

Izgradnja kontejnerskih niša

45000000-7 (Građevinski radovi)

12.500,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

15

Izgradnja gasne mreže na

45231221-0 (Građevinski

42.735,04

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za

Predviđena E- aukcija

 

području općine Vogošća (Svrake- Krivoglavci)

radovi na mreži za

snabdijevanje gasom)

 

 

 

 

 

2020. godinu

 

16

Rekonstrukcija dijela

saobraćajnice i

izgradnja

pješačkih staza i

parkinga u ul.

Branilaca

Vijenca,

Vogošćanskih

odreda i

Spasoja

Blagovčanina

45233140-2

(Cestovni

radovi)

550.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Okvirni

sporazum na 3 godine Zajednička nabavka sa Direkcijom za puteve KS Predviđena E- aukcija

17

Regulacija i uređenje Jošaničkog potoka u naselju Gornja Jošanica I

45000000-7 (Građevinski radovi)

300.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Okvirni

sporazum na 2 godine

Predviđena E- aukcija

18

Izgradnja dva dječija igrališta na području općine Vogošća

45236210-5 (Radovi na površinskom sloju za dječija igrališta)

55.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

19

Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice

Vogošćanskih odreda u dužini od 450 m

45233140-2

(Cestovni

radovi)

380.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Zajednička nabavka sa Direkcijom za puteve KS Predviđena E- aukcija

20

Izgradnja vodovodne mreže u dijelu ulice Rosulje II

45231113-0 (Radovi zamjene cjevovoda)

150.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Okvirni

sporazum na 2 godine

Predviđena E- aukcija

21

Čišćenje korita rijeke Vogošće

45246000-3 (Radovi

regulacije rijeke

100.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Okvirni

sporazum na 2 godine

 

 

i radovi za zaštitu od poplava)

 

 

 

 

 

 

Predviđena E- aukcija

22

Izgradnja centra za zdravo starenje

45213100-4 (Građevinski radovi na poslovnim zgradama)

30.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

23

Rekonstrukcija pumpne stanice kod Hotela Park u naselju Kremeš

45232152-2 (Građevinski radovi na pumpnoj stanici)

100.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Okvirni

sporazum na 2 godine

Predviđena E- aukcija

24

Uređenje korita rijeke Vogošće na ušću u rijeku Bosnu (IV faza)

45246000-3 (Radovi

regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava)

100.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Okvirni

sporazum na 2 godine

Predviđena E- aukcija

25

Izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća, u sezoni 2020/2021

45233141-9 (Radovi na održavanju cesta)

300.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

26

Popravka i sanacija dječijih sportskih igrališta na području općine Vogošća

45112723-9

(Radovi

pejzažnog

uređenja

igrališta)

10.000,00

Otvoreni postupak

Po potrebi

 

Ne

Budžet Općine Vogošća za 2020. godinu

Predviđena E- aukcija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
PLAN NABAVKI ZA 2020 GODINU
PODIJELI: