(najava tendera za 2020. godinu) Nabavka potrošnog materijala, uredskog materijala, goriva, tonera, kave i ugostiteljskog šećera, papira za ruke, toaletnog papira i šampona za ruke, automobila, računalne opreme, održavanja računalne opreme, održavanja, servisiranja i čišćenja vozila

Datum objave: 17.01.2020. 09:22 / Izvor: Akta.ba, 15.01.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

 

Broj: 05-02-14-20/20 

Posušje, 9.1.2020. godine

PLAN NABAVA ZA 2020. GODINU MINISTARSTVO GOSPODARSTVA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

REDNI

BROJ

PREDMET

NABAVE

ŠIFRA

JRJN

PROCIJENJ

ENA

VRIJEDNOS

T

VRSTA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

ZAKLJUČENJA

UGOVORA

IZVOR

FINANCIRANJA

NAPOMENE

ROBE

 

1.

Nabava

potrošnog

materijala

15000000-8

6 000.00 KM

Izravni

sporazum

Siječanj 2020

Veljača 2020

Odobrena sredstva u proračunu ŽZH

 

2.

Nabava

uredskog

materijala

30190000-7

6 000.00 KM

Izravni

sporazum

Siječanj 2020

Veljača 2020

Odobrena sredstva u proračunu ŽZH

 

3.

Nabava

goriva

09000000-3

20 000.00 KM

Konkurentski

zahtjev

Siječanj 2020

Ožujak 2020

Odobrena sredstva u proračunu ŽZH

 

4.

Nabava

tonera

30125100-2

6 000.00 KM

Izravni

sporazum

Siječanj 2020

Veljača 2020

Odobrena sredstva u proračunu ŽZH

 

5.

Nabava kave i

ugostiteljskog šećera

15861000-1

6 000.00 KM

Izravni

sporazum

Siječanj 2020

Veljača 2020

Odobrena sredstva u proračunu ŽZH

 

 

 

6.

Nabava papira za ruke, toaletnog papira i šampona za ruke

33760000-5

6000,00 KM

Izravni

sporazum

Siječanj 2020

Veljača 2020

Odobrena sredstva u proračunu ŽZH

 

7.

Nabava

automobila

34110000-1

80.000,00 KM

Konkurentski

zahtjev

Ožujak 2020

Svibanj 2020

Odobrena sredstva u proračunu ŽZH

 

8.

Nabava

računalne

opreme

30200000-1

6.000,00 KM

Izravni

sporazum

Veljača 2020

Ožujak 2020

Odobrena sredstva u proračunu ŽZH

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

USLUGE

 

1.

Nabava

održavanja

računalne

opreme

50312000-5

6 000,00 KM

Izravni

sporazum

Siječanj 2019

Veljača 2019

Odobrena sredstva u proračunu ŽZH

 

2.

Nabava održavanja, servisiranja i čišćenja vozila

50112000-3

6 000,00 KM

Izravni

sporazum

Siječanj 2019

Veljača 2019

Odobrena sredstva u proračunu ŽZH

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: