(najava tendera za 2020. godinu) Nabavka usluga u šumarstvu

Datum objave: 06.01.2020. 08:10 / Izvor: Akta.ba, 31.12.2019.

31. Dec 20

14 Plan nabavki za 2020.godinu ŠG 'Prijedor'

 

JPŠ "ŠUME RELUBLIKE SRPSKE" a.d. SOKOLAC

ŠG "PRIJEDOR" PRIJEDOR

 

Broj: 11.14.1.2/0905-700/19

Dana: 18.12.2019. godine

 

PLAN NABAVKI USLUGA U ŠUMARSTVU ZA 2020. GODINU

 

 

Ред. бр.

Привредна јединица

Одјел

Шифра ЈРЈН

 

Процијењена вриједност

Врста поступка

Оквирни датум покретања поступка

Оквирни датум закључења уговора

Извор финансирања

Напомена

Предмет набавке

љето

зима

Јединствена

цијена

1

Козара Врбашка

86

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

154465,32

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Власгита средства

 

2

Козара Врбашка

88

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

176981,97

Анекс 11 дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

3

Козара

Врбашка

113

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

89118,62

АнексН дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

4

Козара Врбашка

114

77200000-2

Успуге у шум.

 

 

71884,51

Анекс IS дио Б

2020.

2020.

Влас?ита средства

 

5

Козара Врбашка

124

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

104980,74

Анекс II

дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

6

Козара- Мљечаница

83

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

59558,78

Анекс!! дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

7

Козара- Мљечаница

97

77200000-2

Услугеу

шум.

 

 

171145,92

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властитз средства

 

8

Козара- Мљечаница

98/1

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

101678,50

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

9

Козара- Мљечаница

98/2

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

126517,68

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

10

Козара- Мљечаница

99

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

115088,36

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

11

Козара- Мљечаница

100

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

128408,42

Анекс 11 дио Б

2020.

2020.

Властата средства

 

12

Козара- Мљечаница

104

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

190661,16

Анекс 11 дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

13

Козара- Приједорска

24/2

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

53149,47

Анекс 11 дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

14

Козара- Приједорска

61

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

1721,28

Анекс li дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

15

Волар 1 Љубија

11

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

56448,76

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

16 1 В°Лар 1 ' Љубија

63

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

25836,93

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

 

 

 

17

Кумбаруша

11

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

8411,67

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

18

Кумбаруша

15

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

39545,12

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

19

Кумбаруша

15/1

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

34541,73

Анекс II дио 6

2020.

2020.

Властита средства

 

20

Просара

5

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

52833,28

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средстза

 

21

Просара

9/1

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

77802,75

Анекс II ДИО Б

2020.

2020.

Властита средства

 

22

Просара

62

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

47716,57

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

23

Просара

63

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

30077,23

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

24

Просара

65

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

69397,73

Анекс 11 дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

25

Просара

75

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

69275,14

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

26

Козара- Мљечаница

5

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

102768,06

Анекс li дио Б

2020.

2020.

Властита средстеа

 

27

Козара- Мљечаница

10/1

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

100750,78

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

28

Козара- Мљечаница

10/2

77200000-2

Услуге у

шум.

 

 

65377,76

Анекс 1! дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

29

Козара- Мљечаница

12/1

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

62447,39

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

30

Козара- Мљечаница

12/2

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

29638,18

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

31

Козара- Мљечаница

43

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

80721,30

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

32

Козара- Мљечаница

46

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

64376,49

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

33

Козара- Мљечаница

51

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

29796,06

Анекс 11 дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

34

Козара- Мљечаница

61

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

44552,26

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

35

Козара- Мљечаница

62

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

74341,28

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

36

Janpa

20

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

69116,11

Анекс U дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

 

37

Jari pa

26/1

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

59344,64

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Вдастата средства

 

38

Мајданске планине

56

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

47334,84

Анекс П дио Б

2020.

2020.

Властита средстеа

 

39

Мајданске

планине

77

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

77410,05

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

40

Мајданске планине

80/1

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

45760,22

Анеис II дио Б

2020.

2020.

Влзстита средства

 

41

Мајданске планине

80/2

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

30131,34

Анекс U дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

42

Мајданске

планине

81

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

29034,64

Анекс li

дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

43

Мајданске

планине

87

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

41589,23

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита ередства

 

44

Кумбаруша

19/2

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

2593,42

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

45

Кумбаруша

32

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

50626,67

Анекс 11 дио Б

2020.

2020.

Властита средотва

 

46

Козица

Мулеж

5

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

27405,22

Анекс li дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

47

Пастирево

30/3

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

28562,66

АнексП

дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

48

Пастиреео

43

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

103927,74

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

49

Пастирево

50/1

77200000-2

Услуге у

шум.

 

 

70939,03

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

50

Пасгирево

89

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

37775,39

Анекс 11 ДИО Б

2020.

2020.

Властита средства

 

51

Пастирево

90

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

27187,49

Аненс II

дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

52

Пастирево

94

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

63393,79

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средстаа

 

53

Пасгирево

100

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

15321,95

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

54

Новске шуме

7

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

23280,45

Анекс li дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

55

Новске шуме

34/1

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

72405,97

Анекс 11 дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

 

 

56

Новске шуме

34/2

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

45797,92

АнексН дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

57

Новске шуме

35

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

79510,46

Анекс li дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

58

Новске шуме

36/1

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

68533,97

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властите средства

 

59

Новске шуме

36/2

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

32205,51

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

60

Новске шуме

40

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

18893,28

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Влзстита средства

 

61

Новске шуме

64

77200000-2

Услуге у

шум.

 

 

36504,54

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средсхва

 

62

Новске шуме

66/2

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

75676,34

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средсгва

 

63

Војскова

30

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

18894,37

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

64

Пасгирево

2

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

30553,78

Анекс li дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

65

Пастирево

16

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

93802,27

Анекс II

дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

66

Пастирево

20

77200000-2

Услуге у

шум.

 

 

126573,35

Анекс 1! дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

67

Пасгирево

21

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

102302,30

Анекс II дио 5

2020.

2020.

Властита средства

 

68

Пастирево

50/2

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

53248,36

Анекс П дио Б

2020.

2020.

Властита средстеа

 

69

Пастирево

52/2

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

51779,80

Анекс II дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

70

Пастирево

14/1

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

3361,86

Анекс 11 дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

71

Случајни ужици

сви

77200000-2

Услуге у шум.

 

 

50000,00

Анекс 1! дио Б

2020.

2020.

Властита средства

 

УКУПНО

 

 

 

 

4.522.796.16

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: