(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka cvijeća i cvjetnih aranžmana, toplih napitaka, uredske opreme za službe, pića za potrebe općine Čitluk, računalne opreme za općinske službe, sredstava za čišćenje zgrade Općine Čitluk, klima za potrebe općine Čitluk, usluga reprezentacije, ugostiteljskih usluga za dan Općine Čitluk, cijepljenje svinja na području općine Čitluk, osiguranja službenih vozila, održavanja i popravke službenih vozila, izrade Idejnog projekta za proširenje ulice dr Franje Tuđmana i Vukovarske ulice u Bijakovićima, Idejnog projekta prometnice kroz polje od Podbrda do raskrižja Ćorkov dolac, Idejnog projekta prometnice od raskrižja Podbrdo do Ostojića lokve sa krakom kroz Gaj do spajanja sa cestom za Vionicu, Idejnog projekta prometnice Ostojići do spajanja sa ulicom Hrvatskih branitelja, Idejnog rješenja za izgradnju spomenika poginulim braniteljima iz Domovinskog rata, projektne dokumentacije fekalne i oborinske kanalizacije od Crkve do Ćorkova doca, Idejnog projekta za izgradnju cjelokupne kanalizacije za naselja Bijakovići i Međugorje, Dani Berbe grožđa za 2021. Godinu, tiskanja biljega, preventivne i parcijalne deratizacije i dezinfekcije na području općine Čitluk, radova na rekonstrukciji službenih prostorija u gradskoj sportskoj dvorani u Čitluku, sanaciji lokalne ceste u Tepčićima-oko crkve, izgradnji nogostupa i AB zidova uz prometnice u općini Čitluk, uređenju parka Ivana Pavla II u Čitluku, sanaciji lokalnih cesta u Dragićini i Ograđenicima, rekonstrukciji krova gradske sportske dvorane u Čitluku, izgradnji vatrogasnog doma u Čitluku, izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na području općine Čitluk, izgradnji nogostupa uz lokalnu cestu stadiona na Barama u Čitluku

Datum objave: 08.03.2021. 14:42