(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka goriva i ostalih pratećih roba, pitke vode u galonima, farmaceutskih proizvoda, sanitetskog i medicinskog materijala, zamrznute ribe, sredstava za pranje i održavanje higijene, pelena za inkontinenciju (za odrasle), hljeba i ostalih pekarskih proizvoda, kuhinjskog sitnog inventara, posteljnog i ostalog sitnog inventara, opreme, sitnog alata i potrošnog materijala za unutrašnje i vanjsko održavanje objekata, paketića za djecu zaposlenika, profesionalne opreme za kuhinju, radne odjeće i obuće za zaposlenike, rezervnih dijelova za popravku opreme u kotlovnici, službenih glasila, brošura, stručne literature i dnevne i sedmične štampe, zaštitne opreme, toaletnih kolica, brzih testova na Covid-19 za kućnu ili drugu upotrebu, liftova, razervnih dijelova za vozila, kreveta, noćnih stolića, opreme za trim kabinet, auto guma, opreme i programa za potrebe službe materijalno-finan. i računo.poslova, podnih obloga, rezanog cvijeća, materijala (plahta) u rolni (za potrebe umotavanja mrtvaca), bankarskih, telekomunikacijskih, parking, taxi, ugostiteljskih usluga, održavanja telefonskog sistema, sistema ozvučenja i računarske mreže, pregleda i ispitivanja liftova, servisiranja sterilizatora, kablovske televizije, registracije i tehničkog pregleda vozila, osiguranja, zdravstvenih i sistematskih pregleda zaposlenika službe unutrašnje zaštite, prevoza korisnika, čišćenja kanalizacionih odvoda, održavanja informatičke opreme, uredskih i klima uređaja, popravke medicinske opreme, izrade programa (softvera) za bazu korisnika usluga, štampanja i kopiranja, stručnog usavršavanja zaposlenih, oglašavanja u javnim glasilima, hotelskog smještaja, zastupanja i pružanja pravne pomoći, izvođenje radova na sanaciji elektro i vodo instalacija sa potrebnim zanatskim radovima, na zamjeni zidnih i podnih pločica i unutrašnje stolarije u kuhinji, na rekonstrukciji krova A objekta...

Datum objave: 17.02.2021. 13:30