(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka goriva, liveno-željeznih fazonskih komada, vodovodnih armatura, polimera za PPOV, laboratorijskog materijala za održavanje PPOV, gasnog hlora i baždarenje boca, šljunka, pijeska i gotovog betona, HTZ opreme, hemikalija za laboratoriju, računara i računarske opreme, građevinskog materijala, kancelarijskog materijala, vodomjera, fitinga pocinčanih, PPR i PE i ventila za kućne priključke, vodovodnih PE cijevi, spojnica za LŽ, AC, PVC i PE cijevi, poliesterskih vodovodnih šahtova, kanalizacionih PE cijevi, armatura, fitinga i alata, higijenskih sredstava i napitaka, analize vode, popravke oštećenog kolovoza, mašinskog iskopa i zatrpavanja rovova, medijskog praćenja i oglašavanja, revizije finans. izvještaja, baždarenja vodomjera, servisiranja vozila, odvoza mulja, usluga reprezentacije, advokatskih usluga, komunalnih usluga, PTT usluga

Datum objave: 03.03.2021. 12:11