(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka hrane i prehrambenog materijala, razne odjeće, higijenskih potrepština, poljoprivrednog materijala, dijelova i pribora za kancelarijske mašine, razne uredske opreme i potrepština, fotokopir papira, materijala za dekoraciju papira, raznog namještaja, usluga popravki i održavanja, servisa kotlovnice, praćenja video nadzora, telekomunikacionih usluga, osiguravateljskih usluga, oglašavanja...

Datum objave: 22.02.2021. 07:35