(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka i ugradnja klima uređaja, personalnih računara i monitora, prenosnih računara (laptopa), Symantec licence, ASA licenci, servera, softverskog proizvoda za backupiranje i repliciranje, za ispitivanje integriteta i konzistentnosti migiranih podataka, kancelarijskog materijala, koverti, memoranduma i obrazaca sa logom, tonera, toplih i hladnih napitaka, pribora i sredstava za održavanje higijene, goriva, HDD diskova za servere, eksternih diskova za backup, UPS-ova, kontrolera za server, diska za storage system, štampača/skenera, rezervnih dijelova za IT opremu, kalendara, rokovnika i planera za novu kalendarsku godinu, uredskog namještaja, dnevne štampe, automobilskih guma, NET CSD sistema, usluga održavanja softvera PLAgent, nadogradnje i održavanja softvera – PANTHEON, servisiranja klima uređaja u server sobi i u kancelarijama, monitoringa i tehničkog održavanja alarmnog sistema, kontrole protivpožamih aparata, servisiranja i održavanja IT opreme (serverske, mrežne, računara, printera, kopir aparata, skenera i dr.), servisiranja UPS-a i agregata, revizije finansijskih izvještaja Registra za 2020. godinu, sistematskog pregleda zaposlenika, osiguranja, parkiranja službenih vozila, servisa službenog vozila, pranja uredskih ćilima, izvođenja eksternog audita, norme ISO informacijska sigurnost (obuka i certifikat), dezinfekcije prostorija, stručnog usavršavanja iz oblasti finansija, računovodstva, korporativnog upravljanja, informacionih tehnologija, sprečavanja pranja novca, javnih nabavki, radnih odnosa i zaštite ličnih podataka, vodovodni, elektroinstalaterski, molersko/farbarski, plinski, staklarski i drugi radovi u prostorijama Registra

Datum objave: 18.02.2021. 09:51